Zobrazit akceTisk

Akce a semináře - Archiv

  
Datum Název Místo Město Kraj Kategorie
19.05.2010 - 30.11.2010
„Železniční uzel Brno“ - - - OP Brno
19.05.2010 - 30.11.2010
„Znojemský viadukt“ - - - OP Brno
21.07.2010 - 31.12.2010
Nabídka vzdělávacích programů na 2.pololetí 2010 - - - OP Karlovy Vary
30.11.2010
09.00 h
Výstavba bytových domů a jejich správa - - - Česká společnost městského inženýrství
30.11.2010
19.00 h
Setkání pražské stavařské obce spojené s divadelním představením Divadlo pod Palmovkou Praha 8 - Libeň - OP Praha
02.12.2010
17.15 h
Schůze výboru Dům Komory Praha 2 - OP Praha
08.12.2010
17.15 h
Setkání s osobností stavebnictví 2010 Dům Komory Praha 2 - OP Praha
16.12.2010
17.00 h
Sakrální stavby arcidieceze olomoucké Kostel Sv. Michala Olomouc - OP České Budějovice
08.02.2011
15.00 h - 16.30 h
Informace z 1. mezinárodní konference "UDRŽITELNÁ VÝSTAVBA" zasedací místnost OK ČKAIT Liberec, II. patro Liberec Liberecký OP Liberec
10.02.2011
09.00 h - 15.00 h
Modelování a prognóza dopravy Fakulta stavební VŠB-TU Ostrava Ostrava - Poruba Moravskoslezský Česká společnost městského inženýrství
15.02.2011
12.00 h - 18.00 h
Činnost soudního znalce v oboru stavebnictví učebna SPŠ stavební Liberec Liberecký OP Liberec
17.02.2011
09.00 h - 16.00 h
REGENERACE BYTOVÝCH DOMŮ - Dynamika proměn bydlení Výstaviště Černá louka Ostrava Ostrava 1 Moravskoslezský OP Ostrava
03.03.2011
15.00 h
Test - - - OP Praha
03.03.2011
17.00 h
Test 2 Jednací místnost UČP - - OP Praha
03.03.2011
17.15 h
Schůze výboru Dům Komory Praha 2 - OP Praha
08.03.2011
12.00 h - 18.00 h
Současná úprava přípravy vědeckých pracovníků učebna SPŠ stavební Liberec Liberecký OP Liberec
09.03.2011
Exkurze : Hydrotechnická laboratoř - - - OP Praha
09.03.2011 - 11.03.2011
Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi - - - Česká společnost stavebních koordinátorů
10.03.2011
Schůze výboru Jednací místnost UČP - - OP Praha
17.03.2011
17.00 h
Management - řízení staveb Dům Komory Praha 2 - OP Praha
17.03.2011
17.00 h
Řízení staveb Dům Komory Praha 2 - OP Praha
22.03.2011
12.00 h - 18.00 h
Bezbariérové užívání staveb učebna SPŠ stavební Liberec Liberecký OP Liberec
07.04.2011
17.15 h
Schůze výboru Dům Komory Praha 2 - OP Praha
13.04.2011
07.30 h - 19.00 h
Mezinárodní stavební veletrh Brno BVV Brno Brno - OP Hradec Králové
13.04.2011
15.30 h
Výroční a volební členská schůze - - - OP Olomouc
13.04.2011
17.00 h
Technická středa Dům Komory Praha 2 - OP Praha
16.04.2011
08.30 h - 16.00 h
Odborná exkurze „VIADUKT ZNOJMO„ - - - OP Brno
19.04.2011
12.00 h - 18.00 h
Energetické úspory, obnovitelné zdroje energií učebna SPŠ stavební Liberec Liberecký OP Liberec
21.04.2011
17.00 h
O Japonsku (pro Japonsko) Dům Komory Praha 2 - OP Praha
05.05.2011
17.15 h
Schůze výboru Dům Komory Praha 2 - OP Praha
09.05.2011 - 10.05.2011
Úspory energie v historicky cenných budovách států EU - - - OP Karlovy Vary
11.05.2011
15.00 h - 19.00 h
Seminář „Hospodaření s dešťovými vodami v urbanizovaném území “ Praha - - OP Praha
11.05.2011
16.00 h - 17.00 h
Prohlídka barokního kostela SKOKY - - - OP Karlovy Vary
19.05.2011
Exkurze do automobilky TPCA Kolín - - - OP Hradec Králové
19.05.2011
Spolehlivost konstrukcí Praha - - OP Praha
19.05.2011
17.00 h
Energetické hodnocení budov - energetický štítek Dům Komory Praha 2 - OP Praha
24.05.2011
12.00 h - 18.00 h
Systém integrovaného managementu ČKAIT učebna SPŠ stavební Liberec Liberecký OP Liberec
30.05.2011
13.00 h - 15.30 h
Pozvánka ke společnému shromáždění spolku absolventů ČVUT – FIS 1956 v roce 2011 - - - Spolek absolventů FIS 56
02.06.2011
17.15 h
Schůze výboru Dům Komory Praha 2 - OP Praha
08.06.2011 - 14.06.2011
Zahraniční zájezd Anglie. - - - OP Hradec Králové
08.06.2011
Exkurze na stavbu mostu v Troji - - - OP Praha
13.06.2011
08.00 h - 17.00 h
Odborná exkurze na Jadernou elektrárnu DUKOVANY JE Dukovany - - OP Brno
15.06.2011 - 17.06.2011
Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb Sdružení BD a SV Praha 1 - Česká společnost stavebních koordinátorů
15.06.2011
09.00 h - 18.00 h
Požární bezpečnost staveb zasedačka Hasičského záchr. sboru Liberec Liberec Liberecký OP Liberec
16.06.2011
Zahradní slavnost s exkurzí do nové budovy ČVUT (FA) - - - OP Praha
21.06.2011
12.00 h - 18.00 h
Vývoj a výzkum v oblasti vodohospodářského inženýrství učebna SPŠ stavební Liberec Liberecký OP Liberec
23.06.2011 - 30.10.2011
Vojtěšská huť ve studentských projektech - - - OP Praha
01.07.2011 - 01.08.2011
18.00 h - 19.00 h
aktuální termínová listina na: www.cssi-lbc.cz - - - OP Liberec
30.08.2011
08.30 h - 18.00 h
Příznivci Industriálních stop se mohou vydat do Plas u Plzně - - - OP Praha
01.09.2011 - 20.09.2011
Odborná exkurze „ KONGRESOVÉ C - - - OP Brno

Strana 1 z 12

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky