Zobrazit akceTisk

Akce a semináře - Archiv

  
Datum Název Místo Město Kraj Kategorie
08.09.2015 - 09.09.2015
08.30 h - 12.00 h
ŠKOLENÍ K PŘÍPRAVĚ K LEGISLATIVNÍ ČÁSTI AUTORIZAČNÍCH ZKOUŠEK Hradecké stavební centrum Hradec Králové - OP Hradec Králové
16.09.2015
09.00 h - 18.00 h
STAVEBNÍ VELETRH FOR ARCH 2015 - - - OP Hradec Králové
17.09.2015 - 18.09.2015
09.00 h - 14.00 h
KRAJINNÉ INŽENÝRSTVÍ 2015 Ministerstvo zemědělství České republiky Praha 1 - Česká společnost krajinných inženýrů
06.10.2015
14.30 h - 17.00 h
LEGISLATIVA A PRAXE V OBLASTI POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Hradecké stavební centrum Hradec Králové - OP Hradec Králové
15.10.2015
19.00 h - 22.00 h
Galakoncert „Od Vltavy k Dunaji“ Měšťanská beseda - Velký sál Plzeň - Ostatní
20.10.2015
15.45 h
Exkurze na protipovodňová opatření na Božím Daru K.Vary parkoviště LIDL - - OP Karlovy Vary
22.10.2015 - 23.10.2015
BROWNFIELD TŘEBÍČ 2015 Areál bývalé továrny "BOPO" Třebíč - Borovina Vysočina Ostatní
02.11.2015
09.00 h - 14.00 h
BUDOVY S TÉMĚŘ NULOVOU SPOTŘEBOU ENERGIE Hradecké stavební centrum Hradec Králové - OP Hradec Králové
03.11.2015
09.30 h - 13.00 h
BIM projektování v praxi … - - - OP Hradec Králové
10.11.2015
13.00 h - 18.00 h
Seminář k financování kulturního dědictví - Ostrava 10. 11. 2015 - - - Ostatní
11.11.2015
16.00 h
Sanace Thunovského palaáce na Malé Straně K.Vary budova ARCH 93 Karlovy Vary - OP Karlovy Vary
23.11.2015
15.00 h - 17.30 h
Revitalizace Dolní Vítkovice - Ing. arch. Josef Pleskot - přednáška - - - OP Hradec Králové
04.12.2015
13.30 h - 17.00 h
22. Adventní setkání Klášter Teplá - - OP Karlovy Vary
07.12.2015
14.30 h - 17.00 h
VADY REALIZACE STAVEB Hradecké stavební centrum Hradec Králové - OP Hradec Králové
01.01.2016 - 24.06.2016
PLÁN ČINNOSTI OP PRAHA - 1. pololetí 2016 - - - OP Praha
04.01.2016
14.30 h - 17.00 h
EVROPSKÁ KRIZE A ČESKÉ HUSITSTVÍ Hradecké stavební centrum Hradec Králové - OP Hradec Králové
20.01.2016
16.00 h
Sanace hradů Vyšehrad, Velhartice, Švihov K.Vary budova ARCH 93 Karlovy Vary - OP Karlovy Vary
03.02.2016
16.00 h
Výroční členská schůze K.Vary budova ARCH 93 Karlovy Vary - OP Karlovy Vary
09.02.2016
15.00 h - 17.30 h
DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ AO 2015 A ZMĚNY V ÚČETNICTVÍ 2016 Hradecké stavební centrum Hradec Králové - OP Hradec Králové
17.02.2016
09.00 h - 12.00 h
SANACE A ZDVOJOVÁNÍ ZATEPLOVACÍCH SYSTÉMŮ ETICS Hradecké stavební centrum Hradec Králové - OP Hradec Králové
07.03.2016
14.30 h - 17.00 h
KOTVENÍ ETICS Hradecké stavební centrum Hradec Králové - OP Hradec Králové
08.03.2016 - 09.03.2016
08.30 h - 12.00 h
ŠKOLENÍ K PŘÍPRAVĚ K LEGISLATIVNÍ ČÁSTI AUTORIZAČNÍCH ZKOUŠEK Hradecké stavební centrum Hradec Králové - OP Hradec Králové
14.03.2016
14.30 h - 17.30 h
VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE OP ČSSI HK - - - OP Hradec Králové
17.03.2016
17.00 h - 19.00 h
VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE OP ČSSI PRAHA s přednáškou "NAŠE CESTA (NEJEN) ZA OSCAREM NIEMEYEREM" ČVUT v Praze, Fakulta architektury Praha 6 - Dejvice - OP Praha
04.04.2016
14.30 h - 17.00 h
SANACE HISTORICKÝCH PAMÁTEK Hradecké stavební centrum Hradec Králové - OP Hradec Králové
12.04.2016
16.00 h
Výroční členská schůze oblastní pobočky Ostrava Fakulta stavební VŠB-TU Ostrava Ostrava - Poruba Moravskoslezský OP Ostrava
14.04.2016
Přehled akcí do konce r.2016 - - - OP Karlovy Vary
19.04.2016
12.30 h - 18.00 h
Přednáška MNOHO ŽIVOTŮ VE VILE TUGENDHAT VŠB -TU Ostrava, fakulta stavební - - Česká společnost městského inženýrství
20.04.2016
07.30 h - 17.30 h
MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH BRNO BVV Brno Brno - OP Hradec Králové
27.04.2016
16.00 h
Přednáška: Islámská architektura K.Vary budova ARCH 93 Karlovy Vary - OP Karlovy Vary
02.05.2016
14.30 h - 17.00 h
ZÁSOBOVÁNÍ VODOU A REAKCE NA POVODNĚ A SUCHA Hradecké stavební centrum Hradec Králové - OP Hradec Králové
03.05.2016
08.00 h - 09.30 h
ÚSES a zelená infrastruktura pro zlepšení stavu krajiny VŠB-TU, Fakulta stavební Ostrava - Poruba - Česká společnost městského inženýrství
03.05.2016
10.45 h - 12.15 h
DOKUMENTACE STAVEB Fakulta stavební VŠB-TU Ostrava Ostrava - Poruba Moravskoslezský Česká společnost městského inženýrství
10.05.2016
KONFERENCE: PAMÁTKY SPORTU Praha - - OP Praha
10.05.2016
14.00 h - 16.30 h
EXKURZE - VÝSTAVBA BUDOVY PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY - - - OP Hradec Králové
16.05.2016 - 27.05.2016
09.00 h - 18.00 h
VÝSTAVA 150 LET SIA na VUT FAST Brno Vysoké učení technické Brno - Fakulta stavební Brno - OP Brno
30.05.2016
12.45 h - 17.45 h
SNĚM ABSOLVENTŮ ČVUT - FIS 1956 po 60 letech Novotného lávka Praha 1 - Spolek absolventů FIS 56
06.06.2016
14.30 h - 17.00 h
PRÁVA A POVINNOSTI OSOB PŘI REALIZACI STAVBY SE ZAMĚŘENÍM NA ZHOTOVITELE A STAVBYVEDOUCÍHO Hradecké stavební centrum Hradec Králové - OP Hradec Králové
10.06.2016
08.30 h
MĚSTSKÉ INŽENÝRSTVÍ KARLOVY VARY 2016 - 21. ročník Mezinárodní konference Hotel Thermal - Kongresový sál Karlovy Vary Karlovarský Česká společnost městského inženýrství
22.06.2016 - 24.06.2016
Mezinárodní konference "UDRŽITELNÁ VÝSTAVBA BUDOV VE STŘEDNÍ EVROPĚ 2016" Fakulta stavební ČVUT v Praze Praha 6 Středočeský Ostatní
23.06.2016
16.00 h - 18.00 h
REKONSTRUKCE NEGRELLIHO VIADUKTU - příprava projektu budova ČKAIT, přednáškový sál - 1. patro Praha 2 - OP Praha
13.08.2016
10.00 h - 18.00 h
DEN STAVEBNÍCH ŘEMESL Centrum stavitelského dědictví - Plasy Plasy - Ostatní
05.09.2016
14.30 h - 17.00 h
APLIKACE § 77 ZÁKONA Č. 258/2000 Sb. O OCHRANĚ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ V PRAXI Hradecké stavební centrum Hradec Králové - OP Hradec Králové
07.09.2016
10.00 h - 12.00 h
PROBLEMATIKA ANALÝZY KOTVENÍ A OCELOVÝCH STYČNÍKŮ POSOUZENÍ ŠÍŘKY TRHLIN VODOHOSP. KONSTRUKC Hradecké stavební centrum Hradec Králové - OP Hradec Králové
13.09.2016 - 14.09.2016
08.30 h - 12.00 h
ŠKOLENÍ K PŘÍPRAVĚ K LEGISLATIVNÍ ČÁSTI AUTORIZAČNÍCH ZKOUŠEK Hradecké stavební centrum Hradec Králové - OP Hradec Králové
14.09.2016 - 15.09.2016
09.00 h
POVODNĚ A HOSPODAŘENÍ S VODOU Hotel "VITA", České Budějovice České Budějovice - Česká společnost vodohospodářská
19.09.2016
14.00 h - 18.00 h
Rozvoj vysokorychlostních tratí v České republice a v Evropě Přednáškový sál ČKAIT, 1. patro Praha Praha OP Praha
21.09.2016
08.30 h - 16.30 h
STAVEBNÍ VELETRH FOR ARCH 2016 - - - OP Hradec Králové
01.10.2016
09.00 h - 14.00 h
KLÁŠTER TEPLÁ - odborná exkurze a varhanní recitál mistra Jaroslava Tůmy premonstrátský klášter Teplá u Mariánských Lázní Teplá Karlovarský kraj OP Karlovy Vary
03.10.2016
14.30 h - 17.00 h
ZÁKON O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Hradecké stavební centrum Hradec Králové - OP Hradec Králové

Strana 7 z 11

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky