Zobrazit akceTisk

Akce a semináře - Archiv

  
Datum Název Místo Město Kraj Kategorie
05.10.2016
09.00 h - 17.00 h
VOLNÉ VSTUPNÉ DO NTM Národní technické muzeum, přednáškový sál Praha 7 - Ostatní
10.10.2016 - 11.10.2016
14.00 h - 17.00 h
VZNIK A VÝVOJ PIVOVARSTVÍ Hradecké stavební centrum Hradec Králové - OP Hradec Králové
11.10.2016
13.15 h - 16.00 h
BIM projektování v praxi … seminář o BIM projektování malých i velkých projektů Hotel Alessandria Hradec Králové, s.r.o. Hradec Králové - Slezské Předměstí Východočeský OP Hradec Králové
12.10.2016
14.00 h - 16.30 h
NOVÁ ČSN 73 0810 POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB SPOLEČNÁ USTANOVENÍ + NOVINKY V OBLASTI POŽÁRNÍ BEZPEČNOS Hradecké stavební centrum Hradec Králové - OP Hradec Králové
19.10.2016
13.00 h - 16.00 h
DŘEVĚNÉ MOSTY A LÁVKY Hradecké stavební centrum Hradec Králové - OP Hradec Králové
19.10.2016
14.00 h - 18.00 h
Principy obnovy umělecko-řemeslného díla z hlediska památkové péče Přednáškový sál ČKAIT, 1. patro Praha Praha OP Praha
24.10.2016 - 25.10.2016
GOTTHARDSKÝ ÚPATNÍ TUNEL - - - Ostatní
04.11.2016 - 05.11.2016
10.00 h - 18.00 h
VELETRH PAMÁTKY, MUZEA, ŘEMESLA Průmyslový palác, pravé křídlo - - Ostatní
07.11.2016
14.30 h - 17.00 h
NOVÉ MAPOVÉ A GEOGRAFICKÉ PODKLADY PRO PROJEKTOVÁNÍ Hradecké stavební centrum Hradec Králové - OP Hradec Králové
09.11.2016 - 11.11.2016
KONFERENCE PROPAMÁTKY Panský dvůr, Telč Telč - Ostatní
16.11.2016
09.00 h - 12.00 h
GIS DAY 2016 Svět techniky, Dolní oblást Vítkovice Ostrava - Česká společnost městského inženýrství
30.11.2016
12.30 h - 14.00 h
PROVOZ A ÚDRŽBA INFRASTRUKTURY VŠB-TU, Fakulta stavební Ostrava - Poruba - Česká společnost městského inženýrství
05.12.2016
14.30 h - 17.00 h
VADY A PORUCHY V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI A REALIZACI Hradecké stavební centrum Hradec Králové - OP Hradec Králové
08.12.2016
06.45 h - 18.30 h
ODBORNÁ EXKURZE BÍLÁ OLOMOUC HISTORICKÁ I MODERNÍ - - - OP Hradec Králové
02.01.2017 - 30.06.2017
PLÁN ČINNOSTI o.p. ČSSI - PRAHA - - - OP Praha
02.01.2017
14.30 h - 17.00 h
OD HUSITSTVÍ K HABSBURKŮM Hradecké stavební centrum Hradec Králové - OP Hradec Králové
04.01.2017
18.30 h - 20.30 h
TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT 2017 Akademie věd Praha 2 Středočeský OP Praha
26.01.2017
09.00 h - 15.00 h
Odborný seminář a workshop o technologiích suché výstavby VŠB -TU Ostrava, fakulta stavební - - Česká společnost městského inženýrství
30.01.2017
11.00 h
TRANSGAS NEDOCENĚNÝ A ZAVRŽENÝ - pozvánka na tiskovou konferenci Mlýnská kavárna Praha 1 - Malá Strana - Ostatní
06.02.2017
14.30 h - 17.00 h
VNITŘNÍ ROZVODY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ Hradecké stavební centrum Hradec Králové - OP Hradec Králové
08.02.2017
17.00 h - 20.00 h
VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE OP ČSSI České Budějovice Hotel FILIP České Budějovice - OP České Budějovice
09.02.2017
16.30 h - 18.30 h
Standardy smluvních vztahů v projektování a výstavbě budova ČKAIT, přednáškový sál - 1. patro Praha 2 - OP Praha
16.02.2017
16.30 h - 19.30 h
VOLEBNÍ VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE OP ČSSI - PRAHA ČVUT v Praze, Fakulta architektury Praha 6 - Dejvice - OP Praha
27.02.2017
14.30 h - 17.30 h
Výroční členská schůze OP ČSSI, z.s. Hradec Králové Hradecké stavební centrum Hradec Králové - OP Hradec Králové
28.02.2017
09.00 h - 17.00 h
Konference INTELIGENTNÍ BUDOVY Hotel AVANTI Brno - Ostatní
06.03.2017
09.00 h - 13.00 h
BIM - NAVRHOVÁNÍ STAVEB, PROVÁDĚNÍ STAVEB Hradecké stavební centrum Hradec Králové - OP Hradec Králové
07.03.2017 - 08.03.2017
08.30 h - 12.00 h
ŠKOLENÍ K PŘÍPRAVĚ K LEGISLATIVNÍ ČÁSTI AUTORIZAČNÍCH ZKOUŠEK Hradecké stavební centrum Hradec Králové - OP Hradec Králové
08.03.2017 - 31.03.2017
08.00 h - 19.00 h
VÝSTAVA 150 LET SIA Krajská vědecká knihovna v Liberci Liberec - Staré Město - OP Liberec
03.04.2017
14.30 h - 17.00 h
BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ POZEMNÍCH STAVEB Hradecké stavební centrum Hradec Králové - OP Hradec Králové
05.04.2017
13.00 h - 16.00 h
NAVRHOVÁNÍ A REALIZACE ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ Z CIHELNÉHO SYSTÉMU HELUZ, NOVÉ TRENDY V NAVRHOVÁNÍ... Hradecké stavební centrum Hradec Králové - OP Hradec Králové
25.04.2017
10.00 h - 11.30 h
3D TISKÁRNA VE STAVEBNICTVÍ A STROJÍRENSTVÍ Hradecké stavební centrum Hradec Králové - OP Hradec Králové
27.04.2017
09.00 h - 13.00 h
JAK VYPLŇOVAT PRŮVODNÍ, SOUHRNNÉ A TECHNICKÉ ZPRÁVY PRO POTŘEBY ŘÍZENÍ DLE STAVEBNÍHO ZÁKONA Krajský úřad Královéhradeckého kraje Hradec Králové Východočeský OP Hradec Králové
02.05.2017
14.30 h - 17.00 h
PROBLEMATIKA VYBRANÝCH ZPŮSOBŮ NAMÁHÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH PRVKŮ A JEJICH POSOUZENÍ DLE EN Hradecké stavební centrum Hradec Králové - OP Hradec Králové
09.05.2017
09.00 h
ŠKOLENÍ POVODŇOVÝCH ORGÁNŮ OBCÍ České Budějovice České Budějovice - Česká společnost vodohospodářská
09.05.2017
17.00 h - 19.00 h
Dějiny a stavební vývoj zámku ve Velkých Hošticích Zámek Velké Hoštice Velké Hoštice - Česká společnost městského inženýrství
26.05.2017
07.15 h - 21.45 h
KONFERENCE O LABSKÉ VODNÍ CESTĚ a plavba lodí v úseku Ústí nad Labem - Drážďany Plavba lodí v úseku Ústí n./L. - Drážďany - - Ostatní
29.05.2017
13.30 h - 19.00 h
Sněm Spolku FIS 56 po 61 letech Novotného lávka Praha 1 - Spolek absolventů FIS 56
05.06.2017
14.30 h - 17.00 h
OPRAVY A ZDVOJENÍ ZATEPLOVACÍCH SYSTÉMŮ (ETICS) POMOCÍ MINERÁLNÍ VLNY Hradecké stavební centrum Hradec Králové - OP Hradec Králové
09.06.2017
08.30 h - 14.00 h
22. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE MĚSTSKÉ INŽENÝRSTVÍ KARLOVY VARY Hotel Thermal - Kongresový sál Karlovy Vary Karlovarský Česká společnost městského inženýrství
15.06.2017 - 16.06.2017
RYBNÍKY 2017 Česká zemědělská univerzita v Praze Praha 6 - Suchdol - Česká společnost krajinných inženýrů
01.07.2017 - 31.08.2017
KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY V NTM Národní technické muzeum v Praze Praha 7 - Ostatní
22.07.2017
12.00 h - 18.00 h
ZVONAŘSKÝ DEN Centrum stavitelského dědictví - Plasy Plasy - Ostatní
31.08.2017
09.00 h - 15.00 h
NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA Nadace ABF Praha 1 - Ostatní
04.09.2017
14.30 h - 17.00 h
Pokročilé metody řešení detailů stavebních konstrukcí Hradecké stavební centrum Hradec Králové - OP Hradec Králové
12.09.2017 - 13.09.2017
09.00 h - 12.00 h
ŠKOLENÍ K PŘÍPRAVĚ K LEGISLATIVNÍ ČÁSTI AUTORIZAČNÍCH ZKOUŠEK Hradecké stavební centrum Hradec Králové - OP Hradec Králové
14.09.2017 - 03.01.2018
PLÁN ČINNOSTI OP ČSSI - Praha; 2. pololetí Praha - - OP Praha
19.09.2017
08.00 h - 17.00 h
EXKURZE DO VODNÍHO DOMU NA ŽELIVCE Vodní dům Hulice - Česká společnost vodohospodářská
20.09.2017
08.30 h - 17.00 h
FOR ARCH 2017 PVA EXPO PRAHA Praha 9 – Letňany - OP Hradec Králové
26.09.2017
10.00 h - 12.00 h
Mosty v Hradci Králové Hradecké stavební centrum Hradec Králové - OP Hradec Králové
02.10.2017
14.30 h - 17.00 h
Výstavba pivovaru v Gruzii Hradecké stavební centrum Hradec Králové - OP Hradec Králové

Strana 8 z 12

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky