Zobrazit akceTisk

Akce a semináře - Archiv

  
Datum Název Místo Město Kraj Kategorie
17.10.2018
15.00 h - 18.00 h
Významné pražské vltavské silniční mosty a jejich stav budova ČKAIT, přednáškový sál - 1. patro Praha 2 - OP Praha
05.11.2018
14.30 h - 17.00 h
VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY Hradecké stavební centrum Hradec Králové - OP Hradec Králové
07.11.2018 - 09.11.2018
PROPAMÁTKY 2018 - konference Obnova a využívání textilek bývalá továrna Mastných Lomnice nad Popelkou - Ostatní
03.12.2018
14.30 h - 17.00 h
VADY A PORUCHY V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI A REALIZACI A POUČENÍ Z NICH - NOVÉ PŘÍPADY Hradecké stavební centrum Hradec Králové - OP Hradec Králové
07.01.2019
14.30 h - 17.00 h
19. STOLETÍ V ČESKÝCH DĚJINÁCH Hradecké stavební centrum Hradec Králové - OP Hradec Králové
01.02.2019 - 28.01.2019
Výstava 150 let SIA v Olomouci Vlastivědné muzeum v Olomouci Olomouc - OP Olomouc
04.02.2019
14.30 h - 17.00 h
DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ AO A ZMĚNY V DAŇOVÝCH ZÁKONECH 2018/2019 Hradecké stavební centrum Hradec Králové - OP Hradec Králové
04.03.2019
14.30 h - 17.00 h
URBANISTICKÁ A PROSTOROVÁ AKUSTIKA Hradecké stavební centrum Hradec Králové - OP Hradec Králové
12.03.2019 - 13.03.2019
08.30 h - 12.00 h
ŠKOLENÍ K PŘÍPRAVĚ K LEGISLATIVNÍ ČÁSTI AUTORIZAČNÍCH ZKOUŠEK Hradecké stavební centrum Hradec Králové - OP Hradec Králové
19.03.2019
10.00 h - 13.00 h
CO HROZÍ PANELOVÝM DOMŮM PŘI NEODBORNÉM ZÁSAHU? Hradecké stavební centrum Hradec Králové - OP Hradec Králové
01.04.2019
14.30 h - 17.00 h
POŽADAVKY NA VÝSTAVBU (OBECNÉ, TECHNICKÉ, BEZBARIÉROVÉ) A POŽADAVKY NA KVALIFIKACI Hradecké stavební centrum Hradec Králové - OP Hradec Králové
09.04.2019
09.00 h - 13.00 h
PREFA ALUMINIUMPRODUKTE STŘEŠNÍ A FASÁDNÍ SYSTÉMY Hradecké stavební centrum Hradec Králové - OP Hradec Králové
17.04.2019
17.00 h
BIM - Co je nutné pro úspěch projektu Přednáškový sál ČKAIT, 1. patro Praha Praha OP Praha
06.05.2019
14.00 h - 17.00 h
NAVRHOVÁNÍ OCHRANY POZEMNÍCH STAVEB PŘED NEŽÁDOUCÍM PŮSOBENÍ VODY PODLE SMĚRNICE ČHIS 01 - 1. ČÁST Hradecké stavební centrum Hradec Králové - OP Hradec Králové
15.05.2019
14.00 h - 16.00 h
REKONSTRUKCE KOSTELA SV. MIKULÁŠE HRADEC KRÁLOVÉ JIRÁSKOVY SADY - - - OP Hradec Králové
15.05.2019
17.00 h - 18.30 h
PŘEDNÁŠKA "OPATŘENÍ PRO HOSPODAŘENÍ VODOU" - ozvěny Inženýrského dne 2019 Přednáškový sál ČKAIT, 1. patro Praha Praha OP Praha
18.05.2019
08.00 h - 19.30 h
ODBORNÁ EXKURZE NA TVRZ "BOUDA" FS VUT Brno Brno - OP Brno
21.05.2019
13.00 h - 17.30 h
EXKURZE NA STAVBU DÁLNICE D6, obchvat Řevničov - - - OP Praha
27.05.2019
12.45 h - 18.00 h
SNĚM ABSOLVENTŮ ČVUT - FIS ´56 po 63. letech Novotného lávka Praha 1 - Spolek absolventů FIS 56
27.05.2019 - 01.06.2019
14.00 h - 19.00 h
VÝSTAVA IDEÁLNÍ VELKÁ/MALÁ PRAHA 1919-2019 Galerie Lucerna Praha 1 - Ostatní
03.06.2019
14.30 h - 17.00 h
SPRÁVNÍ ŘÁD V APLIKAČNÍ PRAXI STAVEBNÍCH ÚŘADŮ Hradecké stavební centrum Hradec Králové - OP Hradec Králové
04.06.2019
15.00 h
Odborná exkurze NOVÁ ZBROJOVKA Brno Zbrojovka Brno Brno - OP Brno
07.06.2019
09.00 h - 14.00 h
24. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE MĚSTSKÉ INŽENÝRSTVÍ KARLOVARSKO 2019 Kulturní centrum SVOBODA, Cheb Cheb - Česká společnost městského inženýrství
13.06.2019
14.00 h - 19.00 h
ODBORNÁ EXKURZE NA ŽELEZNIČNÍ MOST OSKAR - Břeclav Bohémka, Brno - - OP Brno
13.06.2019
16.00 h - 23.00 h
STATNÍ OPERA PRAHA - exkurze na rekonstrukci budovy + seminář + "zahradní slavnost" Státní opera Praha Praha 1, Vinohrady - OP Praha
20.06.2019
17.00 h - 18.30 h
DEVELOPER - ďábel nebo spasitel v procesu výstavby? Přednáškový sál ČKAIT, 1. patro Praha Praha OP Praha
09.09.2019
14.00 h - 17.00 h
NAVRHOVÁNÍ OCHRANY POZEMNÍCH STAVEB PŘED NEŽÁDOUCÍM PŮSOBENÍ VODY PODLE SMĚRNICE ČHIS 01 - 2. ČÁST Hradecké stavební centrum Hradec Králové - OP Hradec Králové
10.09.2019 - 11.09.2019
08.00 h - 12.00 h
ŠKOLENÍ K PŘÍPRAVĚ K LEGISLATIVNÍ ČÁSTI AUTORIZAČNÍCH ZKOUŠEK Hradecké stavební centrum Hradec Králové - OP Hradec Králové
18.09.2019
08.30 h - 17.00 h
STAVEBNÍ VELETRH FOR ARCH 2019 - - - OP Hradec Králové
24.09.2019
14.00 h - 16.00 h
REKONSTRUKCE KOSTELA SV. MIKULÁŠE HRADEC KRÁLOVÉ ODBORNÁ EXKURZE - - - OP Hradec Králové
24.09.2019
18.00 h - 19.30 h
105. Betonářské odpoledne "PADESÁT LET VÝSTAVBY V KANADSKÉM TORONTU" Fakulta stavební ČVUT v Praze Praha 6 Středočeský Česká betonářská společnost
07.10.2019
14.30 h - 17.00 h
ROZVOJ MĚSTA A INVESTICE V HRADCI KRÁLOVÉ - - - OP Hradec Králové
10.10.2019
08.00 h - 14.00 h
VODNÍ DÍLO LES KRÁLOVSTVÍ ODBORNÁ EXKURZE - - - OP Hradec Králové
23.10.2019
09.00 h
MALÉ ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD, seminář Krajský úřad Jihočeského kraje České Budějovice - Česká společnost vodohospodářská
04.11.2019
14.30 h - 17.00 h
ŠKODY V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI NEBO NA STAVBÁCH A POUČENÍ Z NICH. ŘEŠENÍ KONKRÉTNÍCH PŘÍPADŮ Hradecké stavební centrum Hradec Králové - OP Hradec Králové
06.11.2019 - 08.11.2019
PROPAMÁTKY 2019 - konference Obnova a využívání škol Městská knihovna v Písku Písek - Ostatní
02.12.2019
14.30 h - 17.00 h
BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ A VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ Hradecké stavební centrum Hradec Králové - OP Hradec Králové
06.01.2020
14.30 h - 17.00 h
PRVNÍ REPUBLIKA Hradecké stavební centrum Hradec Králové - OP Hradec Králové
07.01.2020
18.30 h - 21.00 h
17. Tříkrálový koncert ČSSI o.p. Praha a ČKAIT Praha Akademie věd ČR Praha 1 - OP Praha
22.01.2020
16.30 h
Schůze OP ČSSI České Budějovice Areál U Jelena České Budějovice - OP České Budějovice
03.02.2020
14.30 h - 17.00 h
DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ AO A ZMĚNY V DAŇOVÝCH ZÁKONECH 2019/2020 Hradecké stavební centrum Hradec Králové - OP Hradec Králové
09.03.2020
14.30 h - 17.00 h
NOVINKY V POSUZOVÁNÍ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI STAVEB - PŘEDNÁŠKA ZRUŠENA!!! Hradecké stavební centrum Hradec Králové - OP Hradec Králové
10.03.2020 - 11.03.2020
09.00 h - 12.00 h
ŠKOLENÍ K PŘÍPRAVĚ K LEGISLATIVNÍ ČÁSTI AUTORIZAČNÍCH ZKOUŠEK Hradecké stavební centrum Hradec Králové - OP Hradec Králové
02.04.2020
10.00 h - 13.00 h
TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA JEHO POSTAVENÍ A ÚLOHA Hradecké stavební centrum Hradec Králové - OP Hradec Králové
06.04.2020
14.30 h - 17.00 h
NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ OCHRANY STAVEB PROTI RADONU Hradecké stavební centrum Hradec Králové - OP Hradec Králové
29.04.2020
12.00 h - 17.00 h
NEMOCNICE NÁCHOD - odborná exkurze AKCE ZRUŠENA!!!! - - - OP Hradec Králové
04.05.2020
14.30 h - 17.00 h
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A NAKLÁDÁNÍ S ODPADY Hradecké stavební centrum Hradec Králové - OP Hradec Králové
01.06.2020
14.30 h - 17.00 h
NOVELA ZÁKONA č. 406/2000 Sb. VČETNĚ NÁVAZNÉ LEGISLATIVY - SOUČASNÝ STAV - Přednáška zrušena!!! Hradecké stavební centrum Hradec Králové - OP Hradec Králové
25.06.2020
14.00 h - 17.00 h
Jak začít s BIM Hradecké stavební centrum Hradec Králové - OP Hradec Králové
07.09.2020
14.30 h - 17.00 h
Navrhování a provádění ochrany staveb proti radonu Hradecké stavební centrum Hradec Králové - OP Hradec Králové

Strana 10 z 12

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky