Napsat e-mail Tisk

ŠKOLENÍ K PŘÍPRAVĚ K LEGISLATIVNÍ ČÁSTI AUTORIZAČNÍCH ZKOUŠEK  

Název akce:
ŠKOLENÍ K PŘÍPRAVĚ K LEGISLATIVNÍ ČÁSTI AUTORIZAČNÍCH ZKOUŠEK
Datum konání:
12.03.2019 - 13.03.2019 08.30 h - 12.00 h
Místo konání:
Hradecké stavební centrum - Hradec Králové
Pořádá:
OP Hradec Králové

Popis

ČESKÝ SVAZ STAVEBNÍCH INŽENÝRŮ

OBLASTNÍ POBOČKA HRADEC KRÁLOVÉ

JIŽNÍ 870, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ

POŘÁDÁ VE DNECH

12. – 13. 3. 2019

 ŠKOLENÍ K PŘÍPRAVĚ K LEGISLATIVNÍ ČÁSTI AUTORIZAČNÍCH ZKOUŠEK

 

Školení je určeno žadatelům o autorizaci ČKAIT ve všech oborech. Cílem školení je usnadnit zájemcům přípravu k autorizační zkoušce v oblasti závazných právních předpisů, které jsou nutné pro úspěšné absolvování obecné písemné části autorizační zkoušky.

Na školení bude odborníky podán přehled nezbytného rozsahu informací potřebných k doplnění Vašich znalostí.

PROGRAM

1. den

08.30 - 09.00

09.00 - 12.00

12.00 - 13.00

13.00 - 16.00

Prezence

První blok přednášek

Oběd + polední přestávka

Druhý blok přednášek

2. den

09.00 - 12.00

12.00

Třetí blok přednášek

Oběd

Přednášky budou řazeny za sebou dle časových možností jednotlivých přednášejících.

 

Hlavní témata školení

Obsah a aplikace zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů, inženýrů a techniků činných ve výstavbě, a jeho souvislosti

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Podnikání a závazkové vztahy ve výstavbě, občanský zákoník, živnostenský zákon, obchodní rejstřík, postupy při uzavírání smluv, smlouva o dílo ve výstavbě, kupní smlouva, zadávání veřejných zakázek, katastrální zákon

České technické normy a technické požadavky na výrobky

Podrobné informace o průběhu autorizační zkoušky

Přednáší

Ing. Bohumil Rusek

Ing. Vojtěch Kaisler

JUDr. Václav Šakarov

ORGANIZAČNÍ POKYNY

INFORMACE

paní Dolanová, tel. 495406590, 724035703,

 email: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

1.   Místo a termín konání přednášek

Hradec Králové 12. – 13. 3. 2019, zasedací místnost budovy Hradeckého stavebního centra, Jižní 870, Hradec Králové - Slezské Předměstí - http://www.firmy.cz/detail/1945995-hradecke-stavebni-centrum-hradec-kralove-slezske-predmesti.html.

2. Závaznou přihlášku s potvrzením o úhradě zašlete do 5. 3. 2019 e-mailem Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , nebo poštou na adresu OP ČSSI Hradec Králové 3, Jižní 870, 500 03.

3.   Smluvní cena Školení k přípravě k legislativní části autorizačních zkoušek činí 2.400,-- Kč a zahrnuje přednášky v rozsahu 1,5 dne a 2 obědy.  

4.   Dále je možno na školení zakoupit publikaci Rozsah požadavků pro ověření znalostí obecně závazných předpisů podle zákona č. 360/92 Sb. – aktuální vydání, která je nezbytnou pomůckou k písemnému testu (kromě souboru zkušebních otázek, obsahuje publikace plné znění zákona č. 360/1992 Sb., autorizačního zákona, Profesního a etického řádu ČKAIT, pokyny pro vyplnění žádosti o udělení autorizace a vzor formuláře žádosti, pokyny Autorizační rady ČKAIT k používání testů), případně další literaturu, vztahující se k autorizační zkoušce.

5.   Platbu poukažte na č. ú. 1080168309/0800, k. s. 0308, v. s. Vaše IČO, případně rodné číslo.  S ohledem na identifikaci platby zašlete společně s přihláškou potvrzení o úhradě!!!, tj. kopii převodního příkazu nebo kopii ústřižku složenky. Na základě provedené platby Vám bude na školení předán doklad o úhradě.

6.   OP ČSSI není plátcem daně z přidané hodnoty.

7.   IČO 45978921.

8.   Při prezenci obdrží účastníci doklad o úhradě (fakturu).

 

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA SEMINÁŘ

PŘÍPRAVA K LEGISLATIVNÍ ČÁSTI AUTORIZAČNÍCH ZKOUŠEK

12. – 13. 3. 2019

Jméno, příjmení, titul

 

 

Fakturační adresa 

 

 

IČO (r.č.)

 

 

DIČ

 

 

Účastnický poplatek uhrazen dne

 

 

Ve výši

 

 

Z účtu číslo

 

 

Telefon

 

 

E-mail

 

 

Datum

 

 

Příloha: Potvrzení o úhradě!!!                                     

Místo konání

Místo:
Hradecké stavební centrum - Webové stránky
Ulice:
Jižní 870
PSČ:
500 03
Město:
Hradec Králové

Popis

Budova HSC viz mapka na webových stránkách. Akce se koná v zasedací místnosti v 1. patře na konci chodby vpravo. Případné informace na telefonním čísle 495406590 nebo emailem Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky