Napsat e-mail Tisk

SPRÁVNÍ ŘÁD V APLIKAČNÍ PRAXI STAVEBNÍCH ÚŘADŮ  

Název akce:
SPRÁVNÍ ŘÁD V APLIKAČNÍ PRAXI STAVEBNÍCH ÚŘADŮ
Datum konání:
03.06.2019 - 03.06.2019 14.30 h - 17.00 h
Místo konání:
Hradecké stavební centrum - Hradec Králové
Pořádá:
OP Hradec Králové

Popis

POZVÁNKA NA PŘEDNÁŠKU POŘÁDANOU OK ČKAIT a OP ČSSI Hradec Králové
v rámci programu akcí celoživotního vzdělávání členů ČKAIT

SPRÁVNÍ ŘÁD V APLIKAČNÍ PRAXI STAVEBNÍCH ÚŘADŮ

která se koná v pondělí dne 3. června 2019 14.30 hod.

v zasedací místnosti v 1. patře budovy Hradeckého stavebního centra, Jižní 870, Hradec Králové, Slezské Předměstí
http://najisto.centrum.cz/31283/hradecke-stavebni-centrum-as/#utm_source... [1]
2.0

Přednáší
JUDr. Eva Kuzmová - právník specializující se na problematiku stavebního práva, v letech 2004 – 2018 působila na Krajském úřadě Jihomoravského kraje,
odboru územního plánování a stavebního řádu

Obsah
1) Žádost o zahájení řízení – náležitosti, přílohy, formy podání
2) Souhlas vlastníka podle § 184a SZ
3) Účastníci řízení – kdo jím je, kdo je držitelem věcných práv k pozemku nebo stavbě podle občanského zákoníku, jejich přehled, vztah stavebního zákona a občanského zákoníku
4) Zástupce účastníka – opatrovník, na základě plné moci – praktické dopady
5) Doručování
6) Úkony účastníků – námitky, možnost vyjádřit se k podkladům pro vydání rozhodnutí, nahlížení do spisu, poskytování kopií  projektové dokumentace stavebním úřadem
7) Přerušení, zastavení řízení – kdy k němu ze strany stavebního úřadu dochází, co to znamená pro účastníky
8) Posuzování námitek účastníků občanskoprávní povahy ze strany stavebního úřadu
9) Rozhodnutí - územní rozhodnutí, stavební povolení, společné povolení
10) Opravné prostředky – odvolání, přezkumné řízení, obnova řízení – jak se bránit proti rozhodnutí stavebního úřadu

Vstup zdarma!

spravni_rad_v_aplikacni_praxi_stavebnich_uradu_.pdf

Místo konání

Místo:
Hradecké stavební centrum - Webové stránky
Ulice:
Jižní 870
PSČ:
500 03
Město:
Hradec Králové

Popis

Budova HSC viz mapka na webových stránkách. Akce se koná v zasedací místnosti v 1. patře na konci chodby vpravo. Případné informace na telefonním čísle 495406590 nebo emailem Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky