Napsat e-mail Tisk

Konference "VODA 2o2o - Stavba a voda"  

Název akce:
Konference "VODA 2o2o - Stavba a voda"
Datum konání:
07.06.2021 - 08.06.2021 
Místo konání:
Hotel "Olšanka" - Kongresové centrum - Praha 3
Pořádá:
Český svaz stavebních inženýrů

Popis

POZOR, změna termínu konání konference

místo původního termínu 19.-20. října 2020

konference se bude konat 7.-8. června 2021!

(Vážení přátelé vody,
s ohledem na omezení spojená s prevencí šíření nákazy koronavirem jsme se rozhodli přesunout Konferenci VODA 2020 z původního termínu 19.-20. října 2020 na nový termín 7.–8. června 2021. Aktuální změny kolem konference můžete sledovat na webu: www.voda2020.cz

V úterý, 20. října 2020 proběhne od 15.00 hodin webinář zahrnující představení tematických sekcí konference a moderovanou odbornou diskusi.

Link na webinář: webinare.ckait.cz/voda2020

Děkujeme vám za pochopení a budeme se na Vás těšit příští rok.

Organizační tým Konference VODA 2020)


O KONFERENCI

Voda je nezbytnou součástí našeho každodenního života. Podmiňuje naše přežití a pomáhá nám, ale zároveň se musíme vyrovnávat s jejími ničivými či škodlivými účinky.

Konference VODA 2020 má potvrdit zásadní význam vody a hospodaření s tímto elementem pro společnost a životní prostředí. Akce bude komplexně sledovat cestu vody v krajině a sídlech, setkání vody s člověkem a okolní živou i neživou přírodou a vliv vody na stavební díla.

Cílem konference je upozornit na vzájemně provázané široké spektrum činností stavebních inženýrů při zacházení a hospodaření s vodou.

Akce představí i aktuální trendy a přínosy vzniku vodohospodářských opatření ve volné i urbanizované krajině včetně realizace velkých vodních staveb. Své zkušenosti budou sdílet přední čeští odborníci nejen z řad Českého svazu stavebních inženýrů.

Komu je konference určena

Konference VODA 2020 je určena pro zástupce státní správy, samosprávy, projektanty, zhotovitele staveb, vodohospodáře a studenty stavebních a architektonických oborů.

TÉMATA KONFERENCE VODA 2020

Úvodní přednáška ‐ Cesta vody v krajině a její setkání se stavebním dílem.

Sekce A: Hospodaření s vodou v krajině a nakládání s pitnou vodou
garanti: Ing. Adam Vokurka, Ph.D., Ing. Jiří Zima

Téma 1 – Hospodaření s vodou, opatření na zvýšení retence vody
Téma 2 – Komplexní vodohospodářské řešení nových nádrží
Téma 3 – Hydrické rekultivace
Téma 4 – Plán společných zařízení v rámci komplexních pozemkových úprav
Téma 5 – Vodní cesty a stavby s nimi spojené

Sekce B: Hospodaření s vodou v sídlech
garant: Ing. Miloslava MelounováIng. Miloslav Šír, CSc.

Téma 1 – Srážková voda v intravilánu
Téma 2 – Zajištění vody pro všechny
Téma 3 – Čištění odpadních vod
Téma 4 – Obnova vodohospodářské infrastruktury

Sekce C: Urbanismus a voda, krajinná architektura
garant: Ing. arch. akad. arch. Jan Vrana

Téma 1 – Urbanismus a voda
Téma 2 – Voda v krajině z pohledu urbanisty
Téma 3 – Městský park a vodní hrad
Téma 4 – Angkor – hydraulické město
Téma 5 – Fontány, kašny
Téma 6 – Aquaparky – financování, projekt, stavba a provoz
Téma 7 – Stavby a voda

Sekce D: Městské inženýrství, pozemní stavitelství a voda
garant: Doc. Ing. et Ing. František Kuda, CSc.

Téma 1 – Městské inženýrství, facility management a BIM
Téma 2 – Významné vodohospodářské stavby, vodní cesty

Sekce E: Vliv vody a vlhkosti na stavby
garanti: Ing. Michael Balík, CSc., Ing. Luboš Káně, Ph.D.

Téma 1 – Vliv vody a vlhkosti na stavby
Téma 2 – Ochrana stavby před nežádoucími účinky vody
Téma 3 – Střechy a fasády
Téma 4 – Zadržování vody na pozemku versus ochrana spodní stavby před vodou

Sekce F: Geotechnika a zakládání staveb
garant: Prof. Ing. Ivan Vaníček, DrSc.

Téma 1 – Zakládání staveb – interakce základových konstrukcí s povrchovou a podzemní vodou
Téma 2 – Zemní konstrukce vodních staveb
Téma 3 – Podzemní stavby – interakce s podzemní vodou
Téma 4 – Úloha geotechniky při sanaci starých ekologických zátěží

 

Další podrobnosti a způsob registrace naleznete na webu Konference:

www.voda2020.cz

 


 

Místo konání

Místo:
Hotel "Olšanka" - Kongresové centrum - Webové stránky
Ulice:
Táboritská 1000/23
PSČ:
130 00
Město:
Praha 3
Kraj:
hl. město Praha
Stát:
Stát: cz

Popis

Není k dispozici žádný popis