Konal se již 46. ročník Zlaté hole ČSSI

Od 18. do 20. ledna 2019 proběhl již 46. ročník osvědčené zimní sportovně-společenské-akce ČSSI „Zlatá hůl“. Již tradičně měl tento podnik základnu v hotelu Horník na Třech studních. Tři studně leží ve výšce kolem 750 m nad mořem, a proto o dostatek sněhu nebyla nouze, dokonce se dá říci, že letos byla sněhová přikrývka zvlášť vydatná.

Společenský program měl tradiční průběh – večer po pátečním příjezdu byla slavnostně vyňata z pouzdra – tedy odhalena – Zlatá hůl. Pamětník z nejpovolanějších, profesor Leonard Hobst, potom na fotografické prezentaci představil celou dlouhou a úctyhodnou historii Zlaté hole. Mnozí se tak mohli poznat na snímcích z doby, kdy byli ovšem o něco mladší. Profesor Hobst navázal zajímavou prezentací své nedávné cesty na Tchaiwan, v níž se soustředil především na zajímavá a z evropského pohledu neobvyklá stavební díla. Věnoval se ovšem také dramatické přírodě a vlivu častých zemětřesení na život obyvatel ostrova. Následovala volná zábava, tentokrát dokonce při dvou kytarách za využití tradičních zpěvníků, jež dlouholetí účastníci akce přechovávají jako vzácné relikvie.

Sobota je vždy hlavním dnem programu, pro který musí garanti akce najít zajímavou náplň. Tentokrát to byla návštěva zámku a baziliky ve Žďáře nad Sázavou. Exkurze nemířila na známou Zelenou horu, ale do neméně zajímavé baziliky, která je součástí areálu zámku Kinských. Navzdory chladu jsme se zájmem vyslechli opravdu kvalitní a poutavý výklad průvodkyně. Bazilika, původně gotická, byla neobvyklým způsobem dotvořena Janem Santinim Aichlem. Originální je například umístění varhan na oblouku spojujícím pilíře oddělující hlavní loď od lodi severní. Zajímavá je i barokní posedlost symetrií, jež vedla k tomu, že do oblouku na rozhraní hlavní a tentokrát jižní lodi umístil architekt a stavitel v jedné osobě zrcadlově maketu shodnou s nástavbou, která kryje skutečné varhany, takže to vypadá, jako by proti sobě stály varhany dvoje.

Po společném obědě v nedaleké restauraci Táferna, vyrazilo několik zdatných lyžařek a lyžařů na běžkách od zámku přes obec Sklené až na Tři studně. Trasa byla dlouhá přes 13 km a vedla převážně do kopce, zámek ve Žďáru je totiž ve výšce 585 m, kdežto hotel Horník až 730 m. Ostatní měli naplánovanou pěší trasu ze Skleného, ale vzhledem k překážce na silnici se tam autobus nemohl dostat. Vraceli jsme se tedy k Horníku standardní cestou, ani ta však nebyla bez překážek. Na úzké silničce vedoucí k Horníku stálo nesprávně zaparkované auto, takže autobus nemohl projet. Spojenými silami přítomných mužů se vozidlo nezodpovědného řidiče podařilo a kousek posunout, takže nakonec autobus řízený zkušeným panem Brtníkem přece jen mohl projet. Od auta jej dělilo snad jen několik milimetrů. Teprve téměř za tmy dorazili – někteří ozbrojení čelovkami – vyčerpaní lyžaři k hotelu. Společenský večer byl pak naplněn stejně srdečnou atmosférou jako o den dříve. Program doplnily také přítomné děti a byly za to odměněny srdečným potleskem. Neděle bývá tradičně zasvěcena volnému programu. Kdo chtěl, vydal se na vycházku do okolí, buď pěšky, nebo na běžkách. Po společném obědě proběhlo závěrečné vyhodnocení – aktivní účastníci a děti si zasloužili čokoládové medaile. Na příští rok byli zvoleni noví garanti akce, manželé Jaterkovi, takže se už teď můžeme těšit na 47. ročník Zlaté hole, který se bude konat od 24. do 26. ledna 2020. Termín je v Horníku rezervován, takže už teď si jej poznačte do kalendáře!

RNDr. Luděk Zahradníček

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky