Aktivita studentů VŠTE

STUDENTSKÁ INOVACE OBCÍ - STIO

Studentská inovace obcí (STIO) je nová aktivita studentů v rámci studia Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích. Studentská inovace obcí vznikla na podporu zapojení studentů do běžné praxe a skutečných potřeb obcí. Studenti v rámci výuky zpracovávají témata, která vychází z aktuálních potřeb zúčastněných obcí Jihočeského kraje, případně pro danou obec navrhují inovaci sami. Studentské práce hodnotí odborná komise skládající se z členů Českého svazu stavebních inženýrů (ČSSI), zástupců Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích (VŠTE) a zástupců České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT).

Účast obcí na této akci je bezplatná. Zapojení obcí spočívá v prvotních konzultacích studentů se zástupci zúčastněných obcí a zejména definování potřeb obce.

Odbornými garanty této akce jsou Český svaz stavebních inženýrů a Vysoká školy technická a ekonomická v Českých Budějovicích a Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Pověřenými zástupci pro jednání se zúčastněnými obcemi jsou za ČSSI Ing. Milan Borovka, Ing. Radim Galko, Ing. Šárka Janurová, za ČSSI a za VŠTE Ing. Jaroslav Mikyška a Ing. Jiří Šál.

           

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky