INFORMACE ZE SCHŮZE VÝBORU KONANÉ 5.12.2016

- Na celorepublikovém sjezdu ČSSI v Praze bylo uděleno čestné členství Ing. Kujalovi a odznak paní Ing. Korešové – blahopřejeme jim a děkujeme za jejich práci

- PRESTA – na stránky ČSSI byly umístěny přihlášky s podmínkami této celorepublikově ojedinělé soutěže

- STIO (Studentská inovací obcí ) - probíhají schůzky studentů se zástupci obcí Boršov nad Vltavou a Litvínovice. Tato studentská aktivita, kde pomáhají členové ČSSI jako odborní konzultanti, umožňuje aktivním studentům seznámit se s praxí, obcím to pak přináší nemalý efekt v získání cenné práce s minimálními náklady.

- Konference Defekty budov – předseda oblastní pobočky Ing. Jelínek představil na konferenci ČSSI a ČKAIT

- Živé muzeum vody – ČSVH se zasazuje o možnost vzniku odborného vzdělávacího zařízení o vodě a o všem, co s ní související. Bylo započato jednání se zástupci Jihočeského kraje a Statutárního města České Budějovice.

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky