Bezbariérové užívání staveb z pohledu právních předpisů a technických norem

Bezbariérové užívání staveb z pohledu právních předpisů a technických norem Veletrh IBF, kongresové centrum, sál D  13-04-2011  Jan Caha
Pozvánka na seminář: 

Bezbariérové užívání staveb z pohledu právních předpisů a technických norem

Termín: 13. 4. 2011, 10.00 – 15.00 hod.
Místo konání: Veletrh IBF, kongresové centrum, sál D
Přednášející: Ing. Renata Zdařilová, Ph.D., Petr Lněnička

Program semináře:
· Požadavky na samostatný pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace.
· Metodické zajištění přístupného prostředí.
· Nové požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb, a její struktura.
· Vytváření podmínek pro samostatné a bezpečné užívání a přístupnost staveb pro tělesně, zrakově a sluchově postižené s důrazem na technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb, pozemních komunikací a veřejného prostranství.
· Diskuse.

Seminář určen autorizovaným osobám v oborech pozemní a dopravní stavby, technické veřejnosti, stavebním úřadům, samosprávě měst a obcí. Akce je zařazena do programu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT. Organizační garant: Kateřina VlčkováČKAIT, středisko vzdělávání a informací, Sokolská 15, 120 00, Praha 2Tel: 227 090 224, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript  Žádáme zájemce, aby se hlásili e-mailovou poštou (případně telefonicky) u organizačního garanta semináře a uvedli své jméno, popř. číslo autorizace, kontaktní telefon.

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky