Výroční členská schůze ČSMI

Výroční členská schůze ČSMI VŠB -TU Ostrava, Fakulta stavební, Ludvíka Podéště 1875/17, místnost F209, Ostrava-Poruba  14-04-2011  Jan Caha

Zápis z výročního azsedání členské schůze.

Výroční členská schůze České společnosti městského inženýrství  OS ČSSI

konaná dne 14.4.2011 na FAST VŠB-TU Ostrava

Účast.: 11 členů

Hosté: Ing. S. Zídek, Ing. Tomáš Chromý, doktorandi Katedry městského inženýrství

Program: viz pozvánka

Komise: 
mandátová – R. Zdařilová, J. Caha,

volební – J. Blahutová, Z. Proske,

návrhová – J. Česelský, T. Lipinová

Usnesení

Přítomní členové České společnosti městského inženýrství ČSSI se na své výroční členské schůzi usnesli:

a) pokračovat průběžně v práci, zejména směrem zvyšování prestiže Katedry městského inženýrství a oboru Městské stavitelství a inženýrství v součinnosti s ČSSI

b) na zveřejnění informací o oboru Městské inženýrství a stavitelství v odborném časopise Z+I (zajistí ing. arch. Paclová)

c) na aktivním zapojování formou spoluorganizování mezinárodní konference Městské inženýrství Karlovy Vary,

d) na aktivním zapojení formou spolugarantury ostatních odborných konferencí a odborných exkurzí majících souvislost s problematikou městského inženýrství a stavitelství,

e) na pokračování aktivní činnosti ČSMI při konání odborných přednášek a výstav pro studenty FAST – oboru MSI a odbornou veřejnost,

f) na soustavné činnosti vedoucí ke zvýšení počtu členů ČSMI,

g) členské příspěvky zůstanou v nezměněné podobě, tj.  600,- Kč/rok.


Přítomní členové České společnosti městského inženýrství ČSSI zvolili:

nové členy výboru ČSMI : doc. Ing. F. Kudu, CSc., Ing. R. Zdařilovou, Ph.D., Ing. I. Staše.

členy revizní komise:  Ing. J. Tichou Blahutovou , Ing. Zbyňka Proskeho,

a delegáty na celostátní konferenci ČSSI : doc. Ing. F. Kudu, CSc., Ing. I. Staše, Ing. J. Česelského, Ph.D. (náhradník).


V Ostravě dne 14. 4. 2011.

Návrhová komise :       Ing. J. Česelský, Ph.D., Ing. T. Lipinová, Ph.D.

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky