Výroční schůze ČSMI ČSSI

Výroční schůze ČSMI ČSSI VŠB -TU Ostrava, Fakulta stavební, Ludvíka Podéště 1875/17, místnost F209, Ostrava-Poruba  14-04-2011  Jan Caha Pozvánka na výroční členskou schůzi odborné společnosti ČSMI ČSSI ve čtvrtek 14.4.2011 v 14,00 hodin v zasedací místnosti LPF 209 FAST VŠB-TU Ostrava
P r o g r a m : 1.Zahájení a uvítání hostů 2.Schválení programu jednání 3.Volba komisí mandátové, návrhové, volební 4.Vystoupení hostů 5.Zpráva o činnosti ČSMI za rok 2010 6.Zpráva o hospodaření ČSMI za rok 2010 a návrh rozpočtu na rok 2011 7.Zpráva revizní komise 8.Členské příspěvky 9.Volba členů výboru a volba delegátů na konferenci ČSSI 10.Diskuse 11.Usnesení 12.Závěr jednání Prezence účastníků výroční členské schůze od 13:30 hodin. Na Vaší účast a na setkání se všemi kolegy se těší výbor ČSMI ČSSI Ostrava Doc. Ing. František K u d a, CSc., v.r. předseda ČSMI
Soubor ke stažení: pozvánka_výročka 2011.pdf

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky