19. a 20. října 2020, Hotel Olšanka, Praha

Konference "VODA 2o2o - Stavba a voda"

Konferenci pořádá Český svaz stavebních inženýrů k 30. výročí obnovení své činnosti

a ke 155. výročí založení Spolku Inženýrů a Architektů v Království Českém

ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků.

Program konference a více informací naleznete na www.voda2020.cz

 


logo_cssiCKAIT_logo

 

 

 

 

 

 

Záštitu nad akcí převzali:

Ministerstvo životního prostředí České republiky; Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky; ministr zemědělství České republiky Miroslav Toman; Česká hydroizolační společnost; Česká komora architektů; Hlavní město Praha; Fakulta stavební ČVUT v Praze; Fakulta architektury ČVUT v Praze; Fakulta stavební VUTv Brně; Fakulta stavební VŠB Technicka univerzita v Ostravě; Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze a Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství ABF. Děkujeme!

Mediální partner: časopis "Stavebnictví"


Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky