Aktuality ČSSI

HISTORIE STAVITELSTVÍ V ČESKÝCH ZEMÍCH (od roku 1865 po současnost)

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

stavitelé, projektanti, architekti i investoři staveb byli a jsou významnou sílou ekonomiky státu. Naše profese produkuje trvalé hodnoty, významně ovlivňuje vzhled krajiny, obcí i měst, ovlivňuje životní prostředí, odpovídáme za vytváření zdravého prostředí, odpovídáme za bezpečnost návrhu i realizace staveb.

Bylo by nešťastné nechat zapomenout na pozitivní roli projektantů, architektů a stavitelů a nechat svou dobrou pověst nahradit nelichotivou nálepkou, jakou teď o nás radostně vytváří bulvár. Musíme se zasadit o změnu obrazu oboru!

Současnou společností je stavebnictví často vnímáno jako spolek tunelářů nebo betonářskou lobby, nenastane-li změna, bude náš obor pro mladé nezajímavý a neperspektivní. Chceme-li našim následovníkům předat nezničenou zemi a perspektivní obor, musíme se o to postarat. Zapomněli jsme ale dokonce i na své dějiny. Technická inteligence byl pojem uznávaný dokonce i za minulého režimu. Idea Českého svazu stavebních inženýrů je: buďme hrdí na profesi i na sebe, je k tomu spousta důvodů! KVALITU PROVĚŘUJE ČAS.

Při přípravě oslav 150. výročí SIA (v roce 2015) rozhodlo vedení Českého svazu stavebních inženýrů mimo jiné i o založení projektu „Paměť stavitelství“. Projekt má sloužit pro shromažďování převážně rozptýlených informací o významných stavebních firmách a projektových organizacích, které působily a působí na území bývalého „království českého“ od poloviny 19. století dodnes. Mělo by jít nejen o uchování technického i společenského odkazu zaniklých firem, ale i o připomenutí a propagaci současných společností, které významnou měrou přispívají k dobré pověstí českého stavebnictví v  tuzemském i nadnárodním významu. Nelze ani vyloučit, že reference zejména z období poslední časové etapy (po roce 1990) by zájemci mohli využívat např. i k prokazování způsobilosti v nabídkovém řízení.

Programové zajištění bylo dokončeno v prosinci 2016 a obsahuje dva bloky:

  • „Paměť firmem“ je blok členěný na časové etapy: do roku 1948, období 1948 -1989 a období po roce 1990.  Struktura informací je předepsána do formy tzv. „referenčního listu“.
  • „Paměť staveb“ je volný „blok“, určený pro vkládání dokumentů podle přání zadavatele, po projednání se správcem a případné redakční úpravě.

Na tomto míste najdete formuláře / vzory tzv. „referenčních listů" pro:

PAMĚŤ FIREM  a  PAMĚŤ STAVEB a PAMĚŤ OSOBNOSTÍ  

do kterých žádáme a vyzýváme k sepisování historie a vzpomínek našich členů.

Své příspěvky nám můžete posílat na emailovou adresu kanceláře ČSSI: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

Kancelář přijme i neúplné reference jako podklad k dalšímu řízení a doplňování.

Projekt je v současné době ve stadiu ověřovacího provozu a je volně přístupný.

 

 

 

Sjezd ČSSI 2014

Sjezd_CSSI_2014_141

 

Nově zvolené vedení ČSSI (z leva do prava): doc. Ing. František Kuda, CSc., vicerezident; Ing. Renata Zdařilová, Ph.D., viceprezidentka; Ing. Pavel Štěpán, prezident; Ing. Adam Vokurka, Ph.D., viceprezident.

 

Na více fotografií ze Sjezdu ČSSI 2014 se můžete podívat kliknutím SEM.

 

Sjezd ČSSI 2014

Usnesení Sjezdu ČSSI, konaného dne 8. listopadu 2014

v Národním technickém muzeu v Praze

 

O spolupráci ČSSI s Asociací inovačního podnikání (AIP ČR)

Dne 27.11.2014 podepsali představitele ČSSI a AIP ČR, pánové Ing. Pavel Štěpán a Ing. Pavel Švejda Dohodu o pokračování

vzájemné spolupráce v roce 2015. Předmětem dohody jsou zejména společné projekty, to jest jmenovitě:

• příprava odborníků v oblasti inovačního podnikání ve stavebnictví,

• inovace v roce 2015; týden výzkumu, vývoje a inovací ČR ve dnech 1.-4.12.2015

• 20. ročník ceny Inovace 2015,

• podpora časopisu IT a TT,

• CD ROM a www.techprofil.cz - technologický profil ČR

• semináře 2015 dle kalendáře AIP ČR

• podpora programu EUREKA a EUROSTARS v ČR- příprava, realizace a hodnocení projektů,

• další zkvalitnění Systému inovačního podnikání v ČR včetně regionální inovační infrastruktury

a

• činnost sekretariátu AIP ČR s poradenstvím pro členy.

Bylo také dohodnuto, že kontaktním pracovníkem AIP ČR pro spolupráci s ČSSI zůstává paní Iveta Němečková.

Obě strany se shodly, že by bylo účelní publikovat aktuální články v časopisech Stavebnictví a Inovační podnikání a transfer technologií (IP a TT).

DSCN1150

DSCN1153

 Zprávu podává Ing. Jiří Hájek

 

Krátká zpráva

Setkání s delegací jordánských architektů a inženýrů

Dne 3. září 2014 proběhlo na fakultě architektury ČVUT v Praze setkání zástupců ČVUT a ČSSI s delegací jordánských architektů a inženýrů.

Delegaci cca 40 Jordánců vedl pan Osama Amarin, člen předsednictva Jordánské inženýrské asociace.

Úvodem přednesl pan Rasem J. Badran (architekt, kreslíř, malíř, nar. Jerusalem 1945, studia Darmstadt do 1970, spolupráce na projektu Olympijského stadiónu v Mnichově 1969 – 1972, od 1972 Ammán, práce v arabských zemích, organický urbanismus, spolupráce se Zaha Hadid - knihovna Bagdád ) přednášku o filosofii architektury, následně paní Saleh představila Jordánsko (89.000 km, 6 mil. obyvatel hl. město Ammán), jeho architekturu (Petra, řecké a římské památky, Jerash, pouštni hrady - Ajlun Castle) a jeho přírodu (Akabbský záliv Rudého moře, poušť, Moon valley, Mrtvé moře) jako možný turistický cíl.

Delegace projevila velký zájem o možnou oboustrannou spolupráci mezi spolky a školami obou zemí, účastníci si vyměnili kontakty a přislíbili další setkání.

 

Školství a město

Téma 19. ročníku mezinárodní konference Městské inženýrství 2014

Dne 6. června 2014 uspořádala Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků a Český svaz stavebních inženýrů ve spolupráci s inženýrskými komorami Slovenska, Bavorska, Saska, Durynska a VBI Deutschland v Kongresovém sále hotelu Thermal v Karlových Varech 19. ročník mezinárodní konference Městské inženýrství 2014 s tématem Školství a město. Záštitu nad pořádáním konference převzali hejtman Karlovarského kraje PaedDr. Josef Novotný a primátor města Karlovy Vary Ing. Petr Kulhánek, ale i ministr školství, mládeže a tělovýchovy PhDr. Marcel Chládek, MBA.

Konference, která byla připravována po celý rok, se stala zajímavou platformou pro výměnu zkušeností evropských inženýrův v problematice vztahu školských zařízení a města. Pokládala za důležité seznámit naši veřejnost se zkušenostmi našich zahraničních partnerů, a to zejména v době končících škrtů a úspor veřejných investic.

 

O památkách trochu jinak

Kostel_v_Zabori_na_Labem_-_detail_zaklenku_portalu_800x531

Dovolte nám, abychom vás upozornili na sérii přednášek z cyklu "O památkách trochu jinak", kterou pro veřejnost pořádá Národní památkový ústav. Letošní přednášky pod názvem "Pod nohama i nad hlavou aneb kámen v památkové péči" se konají první pondělí v měsíci v galerii Ledebourského paláce na Valdštejnském náměstí 3 v Praze od 17:00 hodin.

Jako novinka se pro letošek připraveno i několik komentovaných prohlídek.

Vstup je volný. Více o cyklu najdete na www.npu.cz

 

Tisková zpráva

POVODEŇ A MĚSTO

Téma 18. ročníku mezinárodní konference Městské inženýrství 2013

Praha, 3. 6. 2013

 

Dne 7. června 2013 pořádá Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků a Český svaz stavebních inženýrů v Kongresovém sále hotelu Thermal v Karlových Varech 18. ročník mezinárodní konference Městské inženýrství 2013. Tématem letošního ročníku je Povodeň a město.

Když Vědecká rada konference v roce 2012 volila nejvhodnější téma pro mezinárodní konferenci v roce 2013, rozhodla se upozornit i po deseti letech od posledních ničivých povodní v roce 2002 na fenomén Povodeň a město. Pokládala za důležité, připomenout – zejména technické veřejnosti - tuto důležitou problematiku života a rozvoje měst v době škrtů a úspor veřejných investic.

V roce 2012 členové vědecké rady mezinárodní konference netušili, že je příroda sama předběhne o několik dní a upozorní svým drsným způsobem na tuto skutečnost jak technickou, tak i širokou veřejnost, a to nejen v naší republice.

Z konference, která byla připravována celý rok, jako připomínka městských inženýrů na problematiku nežádoucí vody ve městě, se bohužel stala žhavá aktualita.

 

Mgr. Soňa Rafajová, mediální a inzertní manažer ČKAIT

 

"Kolaudace" knížky

David Vávra – Jiří T. Kotalík – Pavel Frič

DROBNÉ PERLY ČESKÉ ARCHITEKTURY

V úterý 11. prosince 2012 od 19 hodin se v Divadle Dobeška (Jasná I. 1181/6, 147 00 Praha 4) uskuteční setkání s tvůrci knihy "Drobné perly české architektury". Přednáška a autorské čtení Davida Vávry a Jiřího T. Kotalíka spojené s promítáním fotografií Pavla Friče bude zakončeno slavnostní "kolaudací" knížky a autogramiádou. Doporučena rezervace vstupenek !

 

9. ročník odborného semináře

Den GIS 2012

na Fakultě stavební VŠB-TU Ostrava

GISDAY_foto7

GISDAY_foto5
Dne 26.11.2012 se na FAST VŠB-TU v Ostravě konal již 9. ročník Dne GIS, jehož spoluorganizátorem byla Česká společnost městského inženýrství ČSSI. Akce s mezinárodní účasti se konala pod záštitou děkanky Fakulty stavební prof. Ing. Darji Kubečkové, Ph.D.

Letošní ročník Dne GIS proběhl na Fakultě stavební VŠB-TU Ostrava tradičně v jejím domovském sídle v Ostravě Porubě na ulici Ludvíka Podéště, v reprezentativních prostorách nového pavilonu „H", zasedací místnosti děkanky.

Stejně jako v minulých letech, tak se i letos duch GIS DAY nesl především ve stopách osvěty této problematiky pro naše studenty. Chtěli jsme jim především nenásilnou formou popsat a vysvětlit, co se pod touto známou zkratkou (GIS) vlastně skrývá, jaký tato technologie přináší užitek a především jak široké je spektrum použití v rámci jejich budoucí stavební praxe. Více informací na webové adrese: http://www.gisday.com

Proto také mezi účastníky oficiálního programu převládali studenti studijních oborů garantovaných Katedrou městského inženýrství tj. Městského stavitelství a inženýrství a Správy majetku a provozu budov, neboť především jich se tato problematika velice úzce dotýká. Právě pomocí technologie GIS mohou později řešit své diplomové či bakalářské práce a v budoucnu se mohou setkat s touto problematikou také ve svém zaměstnání. Je proto v jejich vlastním zájmu, dozvědět se o této problematice nad rámec výuky co nejvíce, aby jejich absolventské práce zvýšily svůj význam právě využitím GIS technologií.

GISDAY_foto8GISDAY_fotoGISDAY_foto4

GISDAY_foto6
Mezi oficiálními hosty nechyběli renomovaní odborníci z akademické sféry a z řad samosprávy i komerční sféry. Celou tuto skupinu doplnili domácí pořádající zástupci fakulty stavební, zejména z Katedry městského inženýrství. Celý časový harmonogram byl rozdělen do několika hlavních částí. Dopoledne byla studentům otevřena fakultní laboratoř GIS, kde byla našimi doktorandy prezentována celá škála software GIS používaného na naší fakultě (především ArcGIS od firmy ESRI).

 

Strana 3 z 4

«ZačátekPředchozí1234DalšíKonec»

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky