9. ročník odborného semináře

Den GIS 2012

na Fakultě stavební VŠB-TU Ostrava

GISDAY_foto7

GISDAY_foto5
Dne 26.11.2012 se na FAST VŠB-TU v Ostravě konal již 9. ročník Dne GIS, jehož spoluorganizátorem byla Česká společnost městského inženýrství ČSSI. Akce s mezinárodní účasti se konala pod záštitou děkanky Fakulty stavební prof. Ing. Darji Kubečkové, Ph.D.

Letošní ročník Dne GIS proběhl na Fakultě stavební VŠB-TU Ostrava tradičně v jejím domovském sídle v Ostravě Porubě na ulici Ludvíka Podéště, v reprezentativních prostorách nového pavilonu „H", zasedací místnosti děkanky.

Stejně jako v minulých letech, tak se i letos duch GIS DAY nesl především ve stopách osvěty této problematiky pro naše studenty. Chtěli jsme jim především nenásilnou formou popsat a vysvětlit, co se pod touto známou zkratkou (GIS) vlastně skrývá, jaký tato technologie přináší užitek a především jak široké je spektrum použití v rámci jejich budoucí stavební praxe. Více informací na webové adrese: http://www.gisday.com

Proto také mezi účastníky oficiálního programu převládali studenti studijních oborů garantovaných Katedrou městského inženýrství tj. Městského stavitelství a inženýrství a Správy majetku a provozu budov, neboť především jich se tato problematika velice úzce dotýká. Právě pomocí technologie GIS mohou později řešit své diplomové či bakalářské práce a v budoucnu se mohou setkat s touto problematikou také ve svém zaměstnání. Je proto v jejich vlastním zájmu, dozvědět se o této problematice nad rámec výuky co nejvíce, aby jejich absolventské práce zvýšily svůj význam právě využitím GIS technologií.

GISDAY_foto8GISDAY_fotoGISDAY_foto4

GISDAY_foto6
Mezi oficiálními hosty nechyběli renomovaní odborníci z akademické sféry a z řad samosprávy i komerční sféry. Celou tuto skupinu doplnili domácí pořádající zástupci fakulty stavební, zejména z Katedry městského inženýrství. Celý časový harmonogram byl rozdělen do několika hlavních částí. Dopoledne byla studentům otevřena fakultní laboratoř GIS, kde byla našimi doktorandy prezentována celá škála software GIS používaného na naší fakultě (především ArcGIS od firmy ESRI).

Program odborného semináře:

  
 

autor článku: doc. Ing. František Kuda, CSc., předseda ČSMI ČSSI

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky