Cesta k zjednodušení stavební legislativy

Stavební legislativa a Stavebnictví 4.0

Na základě iniciativy SIA ČR - Rady výstavby, vydala vláda ČR dne 2. Listopadu 2016 Usnesení č. 958, kde určila MPO gestorem pro zavádění BIM a uložila do 31. července 2017 zpracovat koncepci zavádění BIM v České republice, jako jednu z podmínek pro stavebnictví 4.0. Na podporu tohoto pokroku formulovala SIA ČR – Rada výstavby na svém zasedání 31. října 2016: „Výzvu k zahájení systémových změn vyvolaných průmyslovou revolucí 4.0 ve stavebnictví", která obsahuje požadavky:

1. Koncentrovat roztroušenou pravomoc v oblasti řízení investic a výstavby na jeden ústřední orgán - ministerstvo pověřené územním rozvojem, stavebnictvím a nejlépe i veřejnou výstavbou včetně výstavby dopravních a inženýrských tras, v jehož čele bude stát místopředseda vlády.

2. Provést kompletní rekodifikaci stavební legislativy, včetně změny kompetenčního zákona a kompetencí na úrovní krajů a obcí, při zajišťování veřejných stavebních investic i pro uplatňování území regulace, povolování staveb a dohled nad výstavbou, včetně standardizace nových postupů.

3. Prosadit úplnou elektronizaci procesu výstavby od projektové přípravy, rozpočtování, schvalování staveb, řízení výstavby a následnou správu budov a uplatnění těchto principů, zejména u veřejných stavebních zakázek zákonem. Zajistit potřebné rekvalifikace pro tento proces.

Tato výzva byla dne 24. listopadu 2016 projednána na Radě vlády pro stavební průmysl a doporučena vládě ČR. Posláním této studie proto je, zhodnotit naši výchozí pozici z hlediska celého procesu výstavby, včetně vymezení evropských a světových souvislostí, pokusit se formulovat možné perspektivy a potřeby vývoje celého procesu výstavby v příštích deseti letech a upřesnit nezbytné kroky a opatření v příštích čtyřech letech, které by pro žádoucímu vývoji vytvořily optimální podmínky, a dopomohly tak konkurenceschopnosti ČR.

Na svém zasedání dne 24. dubna 2017 Rada vlády přijala usnesení o doporučení zřízení Výboru Stavebnictví 4.0 v rámci platformy Aliance Společnost 4.0. při předsednictví vlády.

Více informací k dané tematice najdete v článcích Ing. arch. Jana Fibigera, CSc., prezidenta SIA Rada výstavby (klikněte ZDE) a Ing. Václava Matyáše, prezidenta Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR (klikněte ZDE), který vyšly v dubnovém čísle časopisu "STAVITEL" (04/17), a které v celosti přenášíme.

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky