Krátká zpráva

Setkání s delegací jordánských architektů a inženýrů

Dne 3. září 2014 proběhlo na fakultě architektury ČVUT v Praze setkání zástupců ČVUT a ČSSI s delegací jordánských architektů a inženýrů.

Delegaci cca 40 Jordánců vedl pan Osama Amarin, člen předsednictva Jordánské inženýrské asociace.

Úvodem přednesl pan Rasem J. Badran (architekt, kreslíř, malíř, nar. Jerusalem 1945, studia Darmstadt do 1970, spolupráce na projektu Olympijského stadiónu v Mnichově 1969 – 1972, od 1972 Ammán, práce v arabských zemích, organický urbanismus, spolupráce se Zaha Hadid - knihovna Bagdád ) přednášku o filosofii architektury, následně paní Saleh představila Jordánsko (89.000 km, 6 mil. obyvatel hl. město Ammán), jeho architekturu (Petra, řecké a římské památky, Jerash, pouštni hrady - Ajlun Castle) a jeho přírodu (Akabbský záliv Rudého moře, poušť, Moon valley, Mrtvé moře) jako možný turistický cíl.

Delegace projevila velký zájem o možnou oboustrannou spolupráci mezi spolky a školami obou zemí, účastníci si vyměnili kontakty a přislíbili další setkání.

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky