Nové volební období

Sjezd Českého svazu stavebních inženýrů 2017

2017-11-25_11.43.47Sjezd ČSSI se konal 25. listopadu 2017 v Národním technickém muzeu v Praze. Letos byl sjezdem volebním a řídil jej viceprezident doc. Ing. František Kuda, CSc. Zvolení delegáti z oblastních poboček a z odborných společností z celé republiky se sešli, aby zhodnotili činnost svazu za uplynulé volební období od minulého volebního setkání, které se konalo 8. listopadu 2014, aby zvolili svého nového prezidenta a nové členy exekutivy a aby stanovili hlavní směry svého působení ve stavební odborné společnosti.

V současné době má ČSSI celkem deset oblastních poboček a devět odborných společností, svaz řídí prezidium, které se skládá ze členů exekutivy, předsedů oblastních poboček a odborných společností. Výkonným orgánem je exekutiva v čele s prezidentem svazu.

Mezi nejvýznamnější počiny minulého tříletého období patřily oslavy 150. výročí od založení Spolku architektů a inženýrů v Království českém, které vyvrcholilo vydáním Almanachu ČSSI, slavnostním setkáním v Betlémské kapli v Praze 31. října 2015 a putovní výstavou k tomuto výročí.

Prezident Ing. Pavel Štěpán ve svém projevu o činnosti svazu zhodnotil velmi příznivě mnohobarevnou činnost svazu, která probíhala nejen v prostředí tuzemském, ale i zahraničním. Hlavní aktivity zahrnují odbornou činnost vydáváním technických průvodců, účast na tvorbě národních předpisů a norem, pořádání odborných tuzemských i zahraničních exkurzí a přednášek, organizaci TOP TEN osobností stavitelství a architektury 1865–2015, organizaci soutěže Stavba století, dále pořádání soutěží středních škol se stavebním zaměřením, činnost v rámci zemí visegrádské čtyřky jak na úrovni regionální, tak i celostátní, pořádání odborných národních i mezinárodních konferencí, práce na dokumentu Paměť stavitelství ve formě stavebních firem a význačných staveb, účastí na zřízení Centra stavitelského dědictví NTM v Plasích a v mnoha dalších stavebních oblastech a počinech. Ve svém vystoupení Ing. Štěpán vysoce ocenil významnou spolupráci s odborně nejbližší institucí – Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

K obohacení sjezdového jednání byla do jeho programu letos poprvé zařazena vystoupení předsedů oblastních poboček a odborných společností doprovázená diapozitivy z jejich aktivit za minulé tříleté období.

Delegáti sjezdu dále zvolili tajnou volbou své nové vedení v čele s prezidentem Ing. Adamem Vokurkou, Ph.D. Členy exekutivy byli pak dále zvoleni doc. Ing. František Kuda, CSc., Ing. Jiří Hájek (OP Praha), Ing. Bedřiška Vaňková, Ing. Jiří Hájek (OP Hradec Králové) a Ing. Jiří Skyva. Nevoleným členem exekutivy se stává pastprezident ČSSI Ing. Pavel Štěpán. Revizní komise zvolila svého předsedu, kterým se stal opět Ing. Milan Havlišta, a místopředsedu Ing. Ladislava Richtra. Na závěr jednání nově zvolený prezident představil svoji vizi o dalším směřování svazu.

FOTOGALERIE - Sjezd ČSSI 2017

Autor:

Ing. Jaroslav Korbelář

předseda OP ČSSI Karlovy Vary

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky