O spolupráci ČSSI s Asociací inovačního podnikání (AIP ČR)

Dne 27.11.2014 podepsali představitele ČSSI a AIP ČR, pánové Ing. Pavel Štěpán a Ing. Pavel Švejda Dohodu o pokračování

vzájemné spolupráce v roce 2015. Předmětem dohody jsou zejména společné projekty, to jest jmenovitě:

• příprava odborníků v oblasti inovačního podnikání ve stavebnictví,

• inovace v roce 2015; týden výzkumu, vývoje a inovací ČR ve dnech 1.-4.12.2015

• 20. ročník ceny Inovace 2015,

• podpora časopisu IT a TT,

• CD ROM a www.techprofil.cz - technologický profil ČR

• semináře 2015 dle kalendáře AIP ČR

• podpora programu EUREKA a EUROSTARS v ČR- příprava, realizace a hodnocení projektů,

• další zkvalitnění Systému inovačního podnikání v ČR včetně regionální inovační infrastruktury

a

• činnost sekretariátu AIP ČR s poradenstvím pro členy.

Bylo také dohodnuto, že kontaktním pracovníkem AIP ČR pro spolupráci s ČSSI zůstává paní Iveta Němečková.

Obě strany se shodly, že by bylo účelní publikovat aktuální články v časopisech Stavebnictví a Inovační podnikání a transfer technologií (IP a TT).

DSCN1150

DSCN1153

 Zprávu podává Ing. Jiří Hájek

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky