Pozvánka na seminář

Rádi bychom vás informovali o blížícím se termínu připravovaného semináře

Novela stavebního zákona

 

Předseda Správní rady Nadace ABF a prezident SIA ČR – Rada výstavby Ing. arch. Jan Fibiger, CSc.,

si Vás dovoluje pozvat na tuto dotovanou akci, která se bude konat dne 31. srpna 2017

v prostorách Nadace ABF, Václavské nám. 31, Praha 1 od 9.00 do 15.00 hod.

Novela přináší zásadní koncepční změny při umisťování a povolování staveb – zjednodušení

a zrychlení povolování staveb, snížení administrativních nároků a zvýšení konkurenceschopnosti

žadatele. Těmito změnami a novým pojetím společného územního a stavebního řízení, včetně

možnosti vydat společné rozhodnutí pro územní a stavební řízení, by se měly rovněž podpořit

investice ve výstavbě.

Přednášející: Mgr. Jana Machačková, JUDr. Vladimíra Sedláčková - MMR ČR

Využijte tuto exkluzivní nabídku, kdy cena 900 Kč včetně DPH

je bonusem pouze k tomuto semináři.

K přihlášce je nutno uvést "člen ČSSI"!


Další informace včetně přihlášky zde:

www.stavebniakademie.cz/course/1654.html

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky