Závěr dlouho odkládáné odborné konference

"VODA 2020 - STAVBA A VODA"        www.voda2020.cz

logo_OK_RGB

Konference Voda 2020 se měla původně konat 19. - 20. října 2020 v hotelu Olšanka v Praze 3. Od května do konce listopadu 2021 se díky spolupráci s SVI ČKAIT uskutečnila řada webinářů, jejichž součástí byly přednášky k jednotlivým tématům konference.

Vzhledem k opakovanému odkladu kvůli koronavirovým opatřením, závěrečné jednání konference proběhne v náhradním termínu 21. června 2022 na Fakultě stavební ČVUT. Její program zůstává v zásadě nezměněn.

Cílem konference je představit důležitá vodohospodářská díla i další stavby vznikající v úzkém kontaktu s vodou a připomenout si význam a vliv vody v urbanismu, architektuře i stavitelství.

Voda je nezbytnou součástí našeho každodenního života. Podmiňuje naše přežití a pomáhá nám, ale zároveň se musíme vyrovnávat s jejími ničivými či škodlivými účinky.

Konference VODA 2020 má potvrdit zásadní význam vody a hospodaření s tímto elementem pro společnost a životní prostředí. Akce bude komplexně sledovat cestu vody v krajině a sídlech, setkání vody s člověkem a okolní živou i neživou přírodou a vliv vody na stavební díla.

Cílem konference je také upozornit na vzájemně provázané široké spektrum činností stavebních inženýrů při zacházení a hospodaření s vodou.

Akce představí i aktuální trendy a přínosy vzniku vodohospodářských opatření ve volné i urbanizované krajině včetně realizace velkých vodních staveb. Své zkušenosti budou sdílet přední čeští odborníci nejen z řad Českého svazu stavebních inženýrů.

 

INFORMAČNÍ LETÁK KE STAŽENÍ

POKYNY K REGISTRACI NA KONFERENCI 

PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ

www.voda2020.cz

 

 

 

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky