Aktuality ČSVH

Školení povodňových orgánů obcí

   

Školení se zúčastnilo 65 členů OÚ z JČ kraje. Školení pozdravila Ing. Hana Rodinová Ph.D. Členka rady Jihočeského kraje za životní prostředí, zemědělství a památkovou péči.

Přítomné uvítal a školení zahájil ing. Bohumil kujal předseda ČSVH a zahajovací přednášku na téma „Předpovědní a hlásná povodňová služba – novela odborných pokynů“ přednesl Mgr. Tomáš Vlasák z ČHMU pobočky České Budějovice.

 

Exkurze na rozdělovací objekt Novořecké splavy na Lužnici a na Novou řeku

   

Česká společnost vodohospodářská ČSSI uspořádala dne 16.4. 2013 pro studenty Střední školy rybářské a vodohospodářské Jakuba Krčína v Třeboni exkurzi na rozdělovací objekt Novořecké splavy na Lužnici a na Novou řeku.

 

ČSVH – Bulletin 2011

 

Přednáška pro končící studenty vodohospodářského zaměření na ČVUT v Praze

   

Pro studenty 5. ročníku oboru Voda byla uspořádaná v rámci předmětu Vodní hospodářství obcí (VHO 4) přednáška z oboru vodárenství s praktickými příklady, např. navrhování čerpadel a další technické vodárenské problémy.

 

VODA jako nezbytná součást života na zemi

   

Obecně se uvádí, že člověk vydrží bez jídla 3 týdny, bez vody ale jen 3 dny. Nevím jak kdo, ale já se bez vody neobejdu ani 3 hodiny. Jsme přesvědčováni jaké máme obrovské štěstí, že žijeme tam kde jsme a že nežijeme v oblastech s nedostatkem vody. To je sice pravda, ale pitná voda na zemi je jenom jedna a snadno se může stát, že tam kde je vody dostatek nebude voda žádná a naopak. O výskytu dosažitelnosti pitné vody na zemi rozhoduje svojí činností také člověk a měli bychom si být toho co nejvíce vědomi. S ochranou využitelné vody pro lidskou činnost souvisí její zadržování v zemědělské půdě, lesích a krajině. V tisku bylo uvedeno, že v poslední době je zábor zemědělské půdy 33,15 ha za den. Odvádění dešťové vody ze stavebních pozemků, komunikací, zpevněných ploch apod. do vodotečí urychlí ztráty využitelné vody pro pitné účely, zemědělství a veškerou potřebu společnosti. Bude-li tento trend pokračovat i nadále, můžeme se dočkat toho, že pitnou vodu budeme dovážet.

 

Exkurze na rozdělovací objekt Novořecké splavy na Lužnici a na Novou řeku

   

Česká společnost vodohospodářská ČSSI uspořádala dne 30. 5. 2012 pro studenty Střední školy rybářské a vodohospodářské Jakuba Krčína v Třeboni exkurzi na rozdělovací objekt Novořecké splavy na Lužnici a na Novou řeku. Jedná se o významné hydrotechnické dílo, které hraje klíčovou roli v provozní bezpečnosti třeboňské rybniční soustavy při povodních.

 

23.3.2010 Přednáška pro studenty ČVUT v Praze

Jedním z dlouhodobých problémů absolventů Vysokých škol je nedostatečná plynulá návaznost končících studentů ze školní výuky na nastávající praxi. V tomto mohou sehrát důležitou pozitivní roli zkušení pracovníci praxe - což mohou být členové ČSSI a členové jejich Odborných společností. Členové ČSSI a Odborných společností jsou obvykle odborníci s dlouholetou praxi v daném oboru a většinou mají schopnost o svém oboru přednášet.

 

Tématický zájezd do Pasova (21. 4. 2012)

   

Tento tematický zájezd měl dvě hlavní témata. Jednak to byla Vodní elektrárna Jochenstein (Donaukraftwerk Jochenstein) a druhé hlavní téma byla návštěva Zvonárny firmy Perner.

 

Přednáška pro končící studenty ČVUT v Praze

   

Dne 28. 3. 2012 byla uskutečněna přednáška pro studenty magisterského studia 5. ročníku ČVUT v rámci předmětu Vodního hospodářství obcí. Přednáška byla zaměřena na přibližování studia praxi.

 

Školení povodňových orgánů obcí

   

Dne 11. dubna 2012 proběhla v gesci hydrotechnické sekce ČSVH v budově Krajského úřadu – Jihočeský kraj v Českých Budějovicích odborná akce „Školení povodňových orgánů obcí“.

Na úvod školení vystoupili Ing. Karel Vlasák radní pro ŢP a zemědělství Jihočeského kraje a předseda ČSVH Ing. Bohumil Kujal.

Školení bylo rozděleno do 5 tematických bloků

 

Strana 3 z 4

«ZačátekPředchozí1234DalšíKonec»

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky