23.3.2010 Přednáška pro studenty ČVUT v Praze

Jedním z dlouhodobých problémů absolventů Vysokých škol je nedostatečná plynulá návaznost končících studentů ze školní výuky na nastávající praxi. V tomto mohou sehrát důležitou pozitivní roli zkušení pracovníci praxe - což mohou být členové ČSSI a členové jejich Odborných společností. Členové ČSSI a Odborných společností jsou obvykle odborníci s dlouholetou praxi v daném oboru a většinou mají schopnost o svém oboru přednášet.

Česká společnost vodohospodářská ČSSI (dále ČSVH) se odhodlala již před dvěma roky učinit v této oblasti první kroky. Ve spolupráci s Katedrou zdravotního a ekologického inženýrství ČVUT fakulty stavební v Praze již potřetí uspořádala pro studenty 5.ročníku přednášku, letos na téma Vodní hospodářství obcí 4 ( Vodárenství - 2 část.), zaměřenou do praxe. Týkala se zásobování pitnou vodou s jednotlivými fázemi - přípravné, investiční a provozní. Její součásti byla i činnost profesionálních vodohospodářů při posilování vodárenských systémů, řešení podtlaku ve vodovodní síti, vyhledávání příčin a další postupy provozovatelů. Na to navazuje i navrhování čerpadel s optimalizací tlaku v síti. Pro praxi jsou důležité smluvní vztahy, komunikace a dohadování provozovatelů a vlastníků infrastruktury.

Letošní přednáška (stejně jako přednášky v předchozích dvou letech ) byla zajišťovaná Ing. Jiřím Kubešem místopředsedou ČSVH a zájem i účast se strany studentů byla veliká. Podstatná zásluha na těchto pozitivních akcích, včetně té letošní, souvisí s iniciativou a pochopením této potřeby vedoucí Katedry zdravotního a ekologického inženýrství doc.Ing.Ivy Čihákové CSc.

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky