Exkurze na VD Hněvkovice a vltavskou vodní cestu

   

Dne 7 května 2013 proběhla pod gescí hydrotechnické sekce ČSVH exkurze pro studenty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Zemědělské fakulty, oboru Pozemkové úpravy a převody nemovitostí. Exkurze se zúčastnilo 29 studentů s pedagogickým doprovodem.

Vlastní exkurze byla rozdělena do 2 bloků. Odborný výklad prováděli pracovníci Povodí Vltavy, státní podnik. První blok byl zaměřen na vodní dílo Hněvkovice. Součástí byla prohlídka hrázového tělesa a nově vystrojené plavební komory. U plavební komory byla provedena také ukázka jejího plnění a prázdnění. Druhý blok byl zaměřen na prohlídku vltavské vodní cesty v úseku od Hluboké nad Vltavou po České Budějovice. Prohlídka byla provedena formou plavby lodí, jejíž součástí bylo i odborně komentované proplavení plavební komorou České Vrbné.

Garant akce: Ing. Jiří Baloun

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky