Plán odborných akcí ČSVH - 2010

  20-04-2010 

Plán akcí

  Č. NÁZEV GARANT TERMÍN URČENO POZNÁMKA
1. Přednáška pro studenty ČVUT, Staveb. fakulta - Vodní hospodářství obcí Ing. Kubeš 23.3.2010 studentům 5. ročníku
pomoc studujícím VŠ
Vodní hospodářství obcí.
2. Setkání účastníků výstavby ÚV Plav a VD Římov Ing.Fürth 25. březen účastníkům výstavby VS JČ + přizvaní hosté
3. Přednáška pro studenty ČVUT, Stav fakulta - Vodárenské soustavy Ing. Kubeš 12. duben studentům 5. ročníku + diskuse - očekávání praxe od absolventa FS
4. Plán oblastí povodí Ing. Baloun 28.duben OÚ, starostům a dalším spolupráce s Povodím Vltavy, Jč.kraj
5. Seminář pro malé obce - čištění OV, vodohospodářská infrastruktura Ing. Smažík červen malé obce, projektanti, pracovníci vodopráv úřadů Jč.kraj
6. Aktuální stav technických norem ve VH celostátní seminář Ing. Kubeš 8.červen vodohosp. veřejnost spolupráce s HDP Praha
místo: Praha, Sokolská 15
7. Školení pracovníků ČEVAK I.
Optimalizace aeračních procesů na ČOV
Ing. Stara 4.čtvrtletí (říjen) pracovníkům VAK +ostatním pozvaným
8. Konference Revitalizace Orlické nádrže Ing. Jos. Pokorný CSc. září zajišťuje Kulturní dům Písek příspěvek -problematika rybníků
9. Přednáška pro studenty ČVUT
Objekty intenzivních chovů ryb.
doc.Ing.Kouřil Ph.D. říjen-listopad studentům posledních ročníků
dohoda na FS ČVUT
10. Školení pracovníků ČEVAK II.
Požadavky na navrhování a provoz VDJ
Ing.Jindra CSc. 3-4.čtvrtletí pracovníkům VAK +ostatním pozvaným
11. Vodovodní přípojky--metodický pokyn Ing.Kubeš do 31.12. VH prac., projektantům
provozovatelům VH spolupráce se SOVAK
12. GRANT - vzdělávání vodohospodářů Ing.Šír CSc. 1.10.2010 -30.9.2013 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Žadatel: VŠERS o.p.s.
13. Spolupráce s KÚ Jč. Kraje vedení ČSVH průběžně školení malých obcí Bude jednotlivě specifikováno

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky