Přednáška pro končící studenty ČVUT v Praze

   

Dne 28. 3. 2012 byla uskutečněna přednáška pro studenty magisterského studia 5. ročníku ČVUT v rámci předmětu Vodního hospodářství obcí. Přednáška byla zaměřena na přibližování studia praxi.

Obsahem bylo řešení nejčastějších provozních problémů při zásobování pitnou vodou doprovázeného některými problémy z praxe. Vyskytující se náhlý pokles tlaku v síti, vyhledávání příčin a postupy při odstraňování těchto poruch. Byly uváděny způsoby řízení tlaku ve vodovodní síti a zásady jeho posilování. Část přednášky byla věnovaná problematice čerpání vody, návrhu čerpadel a jejich obměn. Byly ozřejměny zásady odpovědnosti za dodávku vody a obměnu infrastrukturního majetku, smluvní vztahy a dohadování provozovatele vodovodu s vlastníkem vodohospodářské infrastruktury. Dále byla uváděna struktura vodohospodářských společností v ČR, vliv zahraničních společností apod.

Jedná se o každoročně se opakující přednášky pro končící studenty vodohospodářského zaměření. Je již tradicí, že tyto každoroční přednášky od pracovníků z praxe mají u studentů velice příznivý ohlas a dávají jim určitou představu o provozní praxi, což jim školní výuka nemůže poskytnout. Zásluhu na pozitivním ohlasu má především garant
akce Ing. Jiří Kubeš.

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky