Přednáška pro končící studenty vodohospodářského zaměření na ČVUT v Praze

   

Pro studenty 5. ročníku oboru Voda byla uspořádaná v rámci předmětu Vodní hospodářství obcí (VHO 4) přednáška z oboru vodárenství s praktickými příklady, např. navrhování čerpadel a další technické vodárenské problémy.

Zajímavou přednášku z pohledu pracovníka z praxe zajistil Ing. Jiří Kubeš – člen ČSVH. Každoroční přednášky tohoto druhu představují přibližování školských teoretických vědomostí životní praxi, což je pozitivně chápáno jak se strany studentů tak vedení katedry doc. Ing. Ivou Čihákovou CSc.

Kromě těchto jednorázových pedagogických akcí pořádaných od začátku existence ČSVH (2007), spolupracuje ČSVH s ČVUT v Praze v průběhu celého roku při přípravě doktorandských prací – posuzování písemných prací k „rozpravám“, poradenskou činností při postupech doktorandů a usměrňování jejich dalších směrů a cílů, i účastí v závěrečných komisích. Tuto významnou spolupráci s doktorandy ČVUT zajišťuje Ing. Jan Jindra CSc.

28. 3. 2013

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky