Školení povodňových orgánů obcí

   

Školení se zúčastnilo 65 členů OÚ z JČ kraje. Školení pozdravila Ing. Hana Rodinová Ph.D. Členka rady Jihočeského kraje za životní prostředí, zemědělství a památkovou péči.

Přítomné uvítal a školení zahájil ing. Bohumil kujal předseda ČSVH a zahajovací přednášku na téma „Předpovědní a hlásná povodňová služba – novela odborných pokynů“ přednesl Mgr. Tomáš Vlasák z ČHMU pobočky České Budějovice.

Pro hydrologické předpovědi je k dispozici 34 vodoměrných stanic s možností podávání zpráv 4 x denně.

Plk. Mgr. Štěpán Kavan Ph.D. seznámil přítomné s činností hasičského záchranného sboru v jižních Čechách. Činnost je organizovaná tak, aby max. dojezdové časy nebyly delší než 20 minut. Zásahy při povodních mají svá specifika – evakuace postižených, péče o ně, starost o nouzové přežití, náhradní ubytování atd. Jsou zachovávány priority
záchranných prací.

Téma „Povodňové plány územních celků“ přednesl ing. Petr hovorka. Jsou zpracovávány podle § 71 vodního zákona ve třech částech, obecné, věcné a grafické. Důležitá jsou spojení na významné osoby, HZS, záchrannou službu, povodňovou komisi, kontakty na firmy zajišťující evakuaci obyvatel, záložní tok informací a další.

Ing. Hana Zahradníková z JČ KÚ odboru OZZL informovala o „Povodňových plánech objektů“ dané zákonem. Týkají se povodňových plánů obcí, objektů a staveb. Jejich zpracování je pro období „ za sucha“ i v době povodně. Důležité jsou otázky vzájemných pomocí postižených.

Závěrečnou přednášku semináře přednesl ing. Jiří Baloun na téma „Stanovování záplavových území“. Návrh zpracovává správce vodních toků a jsou tam uvedeny např. Základní hydrologické údaje, záplavové čáry pro q5, q20, q100. Důležité jsou mapy zaznamenávající nejvyšší stavy povodní.

Garantem této úspěšné akce byl ing. Jiří Baloun z Povodí Vltavy s.p. České Budějovice.

23. 4. 2013

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky