Vyhodnocení odborné akce

Školení povodňových orgánů obcí

Garant akce: Ing. Jiří Baloun

Termín: 5. května 2015 od 9:30

Dne 5. května 2015 proběhla v gesci hydrotechnické sekce ČSVH ČSSI v budově Krajského úřadu – Jihočeský kraj v Českých Budějovicích odborná akce „Školení povodňových orgánů obcí".

Na úvod školení vystoupili vedoucí oddělení vodního hospodářství a integrované prevence OŽZL Krajského úřadu Jihočeského kraje Ing. Hana Zahradníková a předseda ČSVH Ing. Bohumil Kujal.

Vlastní školení bylo rozděleno do 5 tématických bloků.

1. Novinky v předpovědní a hlásné povodňové službě – Mgr. Tomáš Vlasák, Ph.D. (ČHMÚ – pobočka České Budějovice) seznámil přítomné s fungováním předpovědní povodňové služby, s druhy vydávaných předpovědí, se způsobem jejich zveřejňování, s možnostmi jejich využití a se způsobem vydávání a distribuce výstrah na nebezpečné meteorologické a hydrologické jevy.

2. HZS ČR – ochrana obyvatelstva a přeshraniční spolupráce - plk. Mgr. Štěpán Kavan, Ph.D. (Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje) objasnil postavení Hasičského sboru v rámci integrovaného záchranného systému a vysvětlil funkce, které HZS plní při řešení krizových situací a provádění záchranných prací. Byly ukázány konkrétní příklady spolupráce HZS s krizovými složkami sousedních států.

3. Povodňové plány – Ing. Petr Hovorka (Povodí Vltavy, státní podnik , závod Horní Vltava) seznámil s problematikou povodňových plánů z hlediska jejich obsahu a zpracovávání i procesu schvalování.

4. Povodně z hlediska vodního zákona - Ing. Hana Zahradníková (Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor ŽPZL) přednesla legislativní záležitosti týkající se povodňové služby a fungování povodňových orgánů.

5. Stanovování záplavových území - Ing. Jiří Baloun (Povodí Vltavy, státní podnik , závod Horní Vltava) podrobně vyložil problematiku stanovování záplavových území jak z hlediska správce toku jako navrhovatele, tak z hlediska obcí jako účastníka procesu stanovování formou opatření obecné povahy.

V rámci diskuse k jednotlivým blokům byly vzneseny a lektory zodpovězeny otázky týkající se aktualizace záplavových území v souvislosti s budováním protipovodňových opatření a vyjadřovací činnosti správce povodí k povodňovým plánům obcí.

Semináře se zúčastnilo 41 zástupců obcí z Jihočeského kraje a 23 studentů Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Zemědělské fakulty, oboru Pozemkové úpravy a převody nemovitostí.

Celková účast 64 přítomných na semináři.

Ing. Jiří Baloun

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky