Zhodnocení akce

Exkurze na rozdělovací objekt Novořecké splavy na Lužnici

a na Novou řeku

novorecke_splavy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garant akce: Ing. Miloslav Šír, CSc.,

Termín: 15. dubna 2015 od 11 do 14 hodin

V rámci vzdělávací činnosti ČSVH, byla uspořádaná exkurze žáků „Střední školy rybářské a vodohospodářské Jakuba Krčína" v Třeboni, jejímž cílem bylo prohlubování praktických poznatků, jak řešit modernizaci a zlepšování funkcí vodohospodářských objektů, jejichž původní stav již neodpovídal dnešním požadavkům na ochranu před povodněmi.

Již v 16. století byl nedaleko Třeboně na Lužnici vybudován Jakubem Krčínem z Jelčan a Sedlčan největší český rybník Rožmberk. Pro jeho ochranu před povodněmi byla vybudována Nová řeka, umělé, z části ohrázované koryto, dlouhé 13,5 km, které převádí velké vody z řeky Lužnice, do sousedního povodí řeky Nežárky. K rozdělování průtoků dochází na Novořeckých splavech.

Povodňové události v letech 2002 a 2006 představovaly extrémní zatížení nejen pro manipulační uzel Novořeckých splavů, ale i pro Novořeckou hráz. Například kulminační průtok povodně v roce 2002 dosahoval hodnot více jak 500-leté vody a objekty Novořeckých splavů se při jejich plném vyhrazení dostaly do neovladatelného stavu. Došlo k protržení Novořecké hráze a k nekontrolovatelnému přítoku vody z povodí horní Lužnice na rybník Rožmberk.

Oprava protržené hráze byla zahájena již za probíhající povodně a následná celková rekonstrukce hráze proběhla v letech 2003 – 2008. Na tuto rekonstrukci navazovala i rekonstrukce vlastního rozdělovacího objektu Novořeckých splavů, která byla dokončena v roce 2010. Cílem těchto protipovodňových opatření bylo zajistit bezpečnost Novořecké hráze a následně i bezpečnost rybníka Rožmberk, jako vodního díla na Lužnici s významným retenčním účinkem.

Akce se zúčastnilo 23 účastníků.

Ing. Miloslav Šír CSc.

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky