Placení členských příspěvků ČSSI 2022

  07-03-2022 

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY OP ČSSI, z.s. HRADEC KRÁLOVÉ

·    řádný člen                                                                                                600,- Kč/rok

·    přidružený člen                                                                                        200,- Kč/rok

·    člen mimo aktivní pracovní činnost                                                       400,- Kč/rok

·    mladý člen do 30ti let věku                                                                     200,- Kč/rok

·    čestní členové svazu, důchodkyně nad 65 let a

·    důchodci nad 70 let věku                                                                            0,- Kč/rok

·    zápisné nového člena                                                                             200,- Kč/rok

Členský příspěvek uhraďte nejpozději do 31. března 2022 převodem na běžný účet u pobočky České spořitelny, a.s. Hradec Králové, č. ú.: 1080168309/0800, konstantní symbol 0308, a jako variabilní symbol uveďte své členské číslo. Členský příspěvek můžete uhradit i v hotovosti v kanceláři ČSSI, Jižní 870, 500 03 Hradec Králové.

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky