ŠKOLENÍ K PŘÍPRAVĚ K LEGISLATIVNÍ ČÁSTI AUTORIZAČNÍCH ZKOUŠEK

Hradec Králové  02-06-2016 

ČESKÝ SVAZ STAVEBNÍCH INŽENÝRŮ

OBLASTNÍ POBOČKA HRADEC KRÁLOVÉ

JIŽNÍ 870, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ

POŘÁDÁ VE DNECH

13. – 14. 9. 2016

 

ŠKOLENÍ K PŘÍPRAVĚ K LEGISLATIVNÍ ČÁSTI

AUTORIZAČNÍCH ZKOUŠEK

Školení je určeno žadatelům o autorizaci ČKAIT ve všech oborech. Cílem školení je usnadnit zájemcům přípravu k autorizační zkoušce v oblasti závazných právních předpisů, které jsou nutné pro úspěšné absolvování obecné písemné části autorizační zkoušky.

Na školení bude odborníky podán přehled nezbytného rozsahu informací potřebných k doplnění Vašich znalostí.

Bližší podrobnosti viz příloha

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky