SOUTĚŽ STAVBA ROKU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2016

   

STAVBA ROKU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2016
Královéhradecký kraj
ve spolupráci
s
Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě,
Českým svazem stavebních inženýrů, Českou komorou architektů a
Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR
Hradec Králové
vypisuje
13. ročník veřejné neanonymní soutěže
STAVBA ROKU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2016
Soutěž se koná pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje Bc. Lubomíra France

Podrobnosti viz

http://www.ckait.cz/content/soutez-stavba-roku-kralovehradeckeho-kraje-2016

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky