SOUTĚŽ STAVBA ROKU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2017 - OCENĚNÉ STAVBY

   

SOUTĚŽ STAVBA ROKU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2017
OCENĚNÉ STAVBY

     Soutěž je pořádaná pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje, ve spolupráci s Krajským úřadem, Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Českým svazem stavebních inženýrů, Českou komorou architektů a Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR
      Seznamuje veřejnost s úrovní architektury a stavebnictví a zviditelňuje stavební a projekční firmy kraje. Do soutěže se přihlásilo 14 staveb. Pětičlenná porota posoudila stavby podle několika kritérií, z nichž hlavní jsou - architektonická hodnota díla, kvalita stavebních prací, začlenění stavby do daného prostředí, vhodnost použitých materiálů, spokojenost uživatele, adekvátnost vynaložených finančních prostředků k výsledku stavebního díla.
Porota rozhodla udělit hlavní cenu Stavbu roku 2017, čtyři čestná uznání a dvě zvláštní ceny poroty.

CENU STAVBA ROKU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2017 ZÍSKAL
GENEREL WIKOV HRONOV

ČESTNÉ UZNÁNÍ ZÍSKALO
CENTRUM PRO INTEGRACI OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM, HRADEC KRÁLOVÉ

ČESTNÉ UZNÁNÍ ZÍSKAL
MOST PŘES METUJI NÁCHOD, BĚLOVES – LÁZEŇSKÁ ULICE

ČESTNÉ UZNÁNÍ ZÍSKALO
TECHNOLOGICKÉ, VÝVOJOVÉ A ADMINISTRATIVNÍ CENTRUM SERVISBAL DOBRUŠKA

ČESTNÉ UZNÁNÍ ZÍSKALA
GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ V HRADCI KRÁLOVÉ

ZVLÁŠTNÍ CENU POROTY ZÍSKALO
CENTRUM PŘÍRODNÍCH VĚD – HVĚZDÁRNA JIČÍN

ZVLÁŠTNÍ CENU POROTY ZÍSKALA
VÝROBNA ASTAXANTHINU V MOSTKU U DVORA KRÁLOVÉ

Podrobnosti o oceněných stavbách viz

http://www.ckait.cz/sites/default/files/stavba_roku_2017_-_ocenene_stavby.pdf


Přihlášené stavby viz

http://www.ckait.cz/sites/default/files/stavba_roku_2017_-_prihlasene_st...

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky