„STAVBA ROKU 2020“ Královéhradeckého kraje - přihlášené stavby

  08-07-2020 

Královéhradecký kraj ve spolupráci  s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Českým svazem stavebních inženýrů, Českou komorou architektů  a Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR Hradec Králové

vypsal 17. ročník veřejné neanonymní soutěže

STAVBA ROKU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2020
Soutěž se koná pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje PhDr. Jiřího Štěpána, Ph.D.

     Cílem soutěže je seznámit širokou odbornou i laickou veřejnost s úrovní současného stavebnictví, architekturou a projektováním v Královéhradeckém kraji.


     Soutěž slouží k podpoře kvalitní komplexní realizace velkých i malých staveb v Královéhradeckém kraji a zviditelnění stavebních a projekčních firem Královéhradeckého kraje.

     Do soutěže Stavba roku Královéhradeckého kraje 2020 byly přihlášeny níže uvedené stavby. Soutěž bude vyhodnocena hodnotitelskou komisí začátkem září 2020 a slavnostní vyhlášení vítězů soutěže proběhne na podzim 2020.

UPO Velké Poříčí
Rozhledna Velká Deštná
Rekonstrukce internátu FVZ Hradec Králové
Rekonstrukce a dostavba Střediska volného času Trutnov
Malé lázně - Běloves, Náchod
Revitalizace kulturní památky roubeného kostela sv. Mikuláše v Hradci Králové
Vila nad řekou Nové město nad Metují
Parkovací dům Jana Gayera v Hradci Králové
Nástavba, přístavba a stavební úpravy Základní školy v Dobřanech
Rekonstrukce Tyršova mostu v Jaroměři
Rekonstrukce kina Biograf Český ráj
Most ev. č. 3082 – 1 Svinary, Hradec Králové
Revitalizace budovy muzea východních Čech
Schodiště BONO PUBLICO, Hradec Králové
Rekonstrukce mostu M3 v Safari ve Dvoře Králové nad Labem

Podrobnosti o jednotlivých stavbách viz příloha nebo

https://www.ckait.cz/stavba-roku-2020-kralovehradeckeho-kraje-prihlasene-stavby

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky