STAVBA ROKU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2020 - vyhlášení soutěže

   

STAVBA ROKU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2020

Královéhradecký kraj

ve spolupráci 

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě,

Českým svazem stavebních inženýrů, Českou komorou architektů

a Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR

Hradec Králové

vypisuje

17. ročník veřejné neanonymní soutěže

STAVBA ROKU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2020

Soutěž se koná pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje

PhDr. Jiřího Štěpána, Ph.D.

Cílem soutěže

je seznámit širokou odbornou i laickou veřejnost s úrovní současného stavebnictví, architekturou a projektováním v Královéhradeckém kraji

Soutěž má sloužit k podpoře kvalitní komplexní realizace velkých i malých staveb v Královéhradeckém kraji a zviditelnění stavebních a projekčních firem Královéhradeckého kraje

Do soutěže mohou být přihlášena stavební díla v níže uvedených kategoriích, zhotovená a zkolaudovaná nebo s povoleným zkušebním provozem (§ 124, zákona 183/2006 Sb.) v období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2019

Stavba musí být zhotovena na území Královéhradeckého kraje

Další podrobnosti viz příloha

nebo

http://www.ckait.cz/content/vyhlaseni-souteze-stavba-roku-kralovehradeckeho-kraje-2020


Soubor ke stažení: Přihláška do soutěže.doc

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky