VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE STAVBA ROKU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2018

  18-04-2018 

VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE 

STAVBA ROKU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2018


Královéhradecký kraj ve spolupráci
s
Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě,
Českým svazem stavebních inženýrů, Českou komorou architektů a Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR
Hradec Králové

vypisuje

15. ročník veřejné neanonymní soutěž STAVBA ROKU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2018

Soutěž se koná pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje PhDr. Jiřího Štěpána, Ph.D.

Cílem soutěže
je seznámit širokou odbornou i laickou veřejnost s úrovní současného stavebnictví, architekturou a projektováním v Královéhradeckém kraji.
Soutěž má sloužit k podpoře kvalitní komplexní realizace velkých i malých staveb v Královéhradeckém kraji a zviditelnění jejich stavebních a projekčních firem v Královéhradeckém kraji.
Do soutěže mohou být přihlášena stavební díla v níže uvedených kategoriích, zhotovená a zkolaudovaná v období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2017.
Stavba musí být zhotovena na území Královéhradeckého kraje.

DALŠÍ INFORMACE (propozice, přihláška) viz

http://www.ckait.cz/sites/default/files/stavba_roku_kralovehradeckeho_kraje_2018-propozice.pdf

prihlaska_do_souteze.doc


Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky