ZPRAVODAJ 1/14

  06-02-2014 

ZPRAVODAJ

pro členy ČKAIT oblast Hradec Králové,

oblastní pobočky ČSSI Hradec Králové

a SPS Hradeckého a Pardubického kraje

OBSAH

POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI OP ČSSI HRADEC KRÁLOVÉ

JEDNOTNÝ PROGRAM ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ČKAIT V OBLASTI

HRADEC KRÁLOVÉ V ROCE 2013

ZPRÁVA PŘEDSEDY OBLASTI PŘEDNESENÁ

NA VALNÉ HROMADĚ DNE 7. 1. 2014

USNESENÍ Z VALNÉ HROMADY ČKAIT

PLACENÍ ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ OP ČSSI

 HRADEC KRÁLOVÉ 2014

NABÍDKA ODBORNÉ EXKURZE PRO ROK 2014

POZVÁNKY NA PŘEDNÁŠKY

POZVÁNKA NA MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH BRNO

MOŽNOST NAHLÍŽENÍ DO NOREM NA STRÁNKÁCH ÚNMZ

V OBLASTNÍ KANCELÁŘI

 

 

ROČNÍK 24

2014


ZPRAVODAJ VIZ PŘÍLOHA

A

http://www.ckait.cz/content/zpravodaj-114

ROČNÍK 24

2014

 

Soubor ke stažení: Zpravodaj 1 14.pdf

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky