ZPRAVODAJ 1/16

   

ZPRAVODAJ 1/16

pro členy ČKAIT oblast Hradec Králové, oblastní pobočky ČSSI Hradec Králové a SPS Hradeckého a Pardubického kraje

OBSAH
JEDNOTNÝ PROGRAM ČINNOSTI BŘEZEN AŽ ČERVEN 2016
POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI OP ČSSI
ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY OP ČSSI 2016
ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY ČKAIT 2016
USNESENÍ Z VALNÉ HROMADY ČKAIT OBLAST HRADEC KRÁLOVÉ
STAVBA ROKU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2016 VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE
UKONČENÍ V. BĚHU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ - OPAKOVANÁ INFORMACE
ODBORNÁ EXKURZE – VÝBĚR TRASY
POZVÁNKA NA ODBORNOU EXKURZI – 700 LET KARLA IV.
DVD PROFESIS 2015
PROFESNÍ AKTIV POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI STAVEB - VÝZVA
ORGANIZAČNÍ ZMĚNY NA STAVEBNÍM ÚŘADU MAGISTRÁTU MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ
ČSN V OBLASTNÍ KANCELÁŘI HK
DOHODA O SPOLUPRÁCI A POMOCI V RÁMCI INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU (IZS)
POZVÁNKY

ROČNÍK 26
ÚNOR 2016

ZPRAVODAJ VIZ 

http://www.ckait.cz/content/zpravodaj-116


Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky