Zpravodaj 2/22

  09-03-2022 

ZPRAVODAJ

pro členy ČKAIT oblast Hradec Králové, oblastní pobočky ČSSI Hradec Králové

a SPS Hradeckého a Pardubického kraje

OBSAH

Ø POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Ø  JEDNOTNÝ PROGRAM ČINNOSTI

Ø  VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE STAVBA ROKU

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2022

Ø VÝROČNÍ SCHŮZE OP ČSSI HRADEC KRÁLOVÉ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2021

USNESENÍ

PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2021

ROZPOČET NA ROK 2022

Ø  STAVBA ROKU 2022

Ø  ODBORNÉ EXKURZE

Ø  PŘIPOMENUTÍ DŮLEŽITÝCH TERMÍNŮ

Ø  PŘIPOMENUTÍ DŮLEŽITÝCH ODKAZŮ

Ø  PŘÍLOHA POZVÁNKA NA PŘEDNÁŠKU

 ROČNÍK 32

 BŘEZEN

2022

ZPRAVODAJ VIZ PŘÍLOHA

 


Soubor ke stažení: Zpravodaj 2 22.pdf
Soubor ke stažení: Zpravodaj 2 22 k tisku.pdf

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky