ZPRAVODAJ 3/14

  13-08-2014 

ZPRAVODAJ

3/14

pro členy ČKAIT oblast Hradec Králové,

oblastní pobočky ČSSI Hradec Králové

a SPS Hradeckého a Pardubického kraje

OBSAH

Þ    ING. JOSEF MACH „90“

Þ    JEDNOTNÝ PROGRAM NA 2. POLOLETÍ 2014

Þ    ZVOLENÍ ČLENŮ OBLASTI HRADEC KRÁLOVÉ DO VRCHOLNÝCH ORGÁNŮ ČKAIT

Þ    SOUTĚŽ STAVBA ROKU 2014 KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

Þ    VYHLÁŠENÍ 11. ROČNÍKU SOUTĚŽE ČKAIT CENA INŽENÝRSKÉ KOMORY 2014

Þ    VÝUKA ANGLICKÉHO JAZYKA VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 SE ZAMĚŘENÍM NA STAVEBNÍ PROBLEMATIKU

Þ    VÝBOR OBLASTI HRADEC KRÁLOVÉ HLEDÁ…

Þ    POZVÁNKY

·         PŘEDNÁŠKA NAVRHOVÁNÍ OTVOROVÝCH VÝPLNÍ

·         FOR ARCH 2014

·         VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ BUDOV SE ZAMĚŘENÍM NA VZDUCHOTECHNIKU

·         ZKUŠENOSTI S NOVÝM OBČANSKÝM ZÁKONÍKEM

Þ    ÚČAST ZÁSTUPCŮ ČKAIT A OP ČSSI HRADEC KRÁLOVÉ NA TŘINÁCTÉM KONGRESU DOIIB (DOLNOSLEZSKÁ KOMORA INŽENÝRŮ) V POLSKU DNE 12. DUBNA 2014

Þ    FOTO

·         ODBORNÁ EXKURZE DO PORÚŘÍ

·         ODBORNÁ EXKURZE DO PLANETÁRIA HRADEC KRÁLOVÉ

·         ODBORNÁ EXKURZE NA LASEROVÉ CENTRUM V DOLNÍCH BŘEŽANECH

·         ODBORNÁ EXKURZE DO JAPONSKA 2014

Þ    VIDEA

·         REKONSTRUKCE BÍLÉ VĚŽE V HRADCI KRÁLOVÉ

·         TAJEMSTVÍ ODHALENO... SCHRÁNKY Z MAKOVICE BÍLÉ VĚŽE V HRADCI KRÁLOVÉ

ROČNÍK 24

2014

VIZ

http://www.ckait.cz/sites/default/files/Zpravodaj%203%2014.pdf

http://www.ckait.cz/sites/default/files/Zpravodaj%203%2014%20pro%20tisk_0.pdf 

 

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky