Zpravodaj 3/20

  15-07-2020 

ZPRAVODAJ

pro členy ČKAIT oblast Hradec Králové, oblastní pobočky ČSSI Hradec Králové a SPS Hradeckého a Pardubického kraje

OBSAH

JEDNOTNÝ PROGRAM ČINNOSTI

PŘIHLÁŠENÉ STAVBY DO SOUTĚŽE STAVBA ROKU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2020

VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE O CENU INŽENÝRSKÉ KOMORY ZA ROK 2020

NOVÁ LITERATURA

·      TECHNOLOGIE PRACÍ NA ŽELEZNIČNÍM SVRŠKU

·      VYHLÁŠKA č. 146/2008 SB., O ROZSAHU A OBSAHU  PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE DOPRAVNÍCH STAVEB, ÚPLNÉ ZNĚNÍ k 1. 12. 2018

POZVÁNKA NA PŘEDNÁŠKU NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ OCHRANY STAVEB PROTI   RADONU

PRO ZÁJEMCE O AUTORIZACI

POZVÁNKA NA ŠKOLENÍ K PŘÍPRAVĚ K AUTORIZAČNÍM ZKOUŠKÁM

ROČNÍK 30

 ČERVENEC

2020

https://www.ckait.cz/sites/default/files/2020-07/Zpravodaj%203%2020.pdf

https://www.ckait.cz/sites/default/files/2020-07/Zpravodaj%203%2020%20k%20tisku.pdf


Soubor ke stažení: Zpravodaj 3 20.pdf
Soubor ke stažení: Zpravodaj 3 20 k tisku.pdf

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky