Zpravodaj 3/22

  04-05-2022 

ZPRAVODAJ

pro členy ČKAIT oblast Hradec Králové, oblastní pobočky ČSSI Hradec Králové

a SPS Hradeckého a Pardubického kraje

OBSAH

Ø  JEDNOTNÝ PROGRAM ČINNOSTI

Ø  VALNÁ HROMADA

·      ZPRÁVA PŘEDSEDY OBLASTI PŘEDNESENÁ NA VALNÉ HROMADĚ

·      USNESENÍ

Ø  STAVBA ROKU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2022

Ø  POZVÁNKA NA PŘEDNÁŠKU ŠKODY VZNIKLÉ Z VAD V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI NEBO NA STAVBÁCH

A POUČENÍ Z NICH, ŘEŠENÍ KONKRÉTNÍCH PŘÍPADŮ

Ø  POZVÁNKA NA ODBORNOU EXKURZI NA REKONSTRUOVANÝ OBJEKT PRO POTŘEBY MUZEA VÝCHODNÍCH ČECH V GAYEROVÝCH KASÁRNÁCH

Ø  POZVÁNKA NA ŠKOLENÍ K PŘÍPRAVĚ K LEGISLATIVNÍ ČÁSTI AUTORIZAČNÍCH ZKOUŠEK

Ø SAZEBNÍK UNIKA 2022

Ø  ŽIVOTNÍ JUBILEUM „90“ ING. MILOŠ MORÁVEK

 

ROČNÍK 32

 KVĚTEN

2022

Viz příloha

nebo

ZPRAVODAJ (ckait.cz)

ZPRAVODAJ (ckait.cz)


Soubor ke stažení: Zpravodaj 3 22.pdf
Soubor ke stažení: Zpravodaj 3 22 k tisku.pdf

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky