ZPRAVODAJ 4/15

   

ZPRAVODAJ

4/15

pro členy ČKAIT oblast Hradec Králové, oblastní pobočky ČSSI Hradec Králové

 

a SPS Hradeckého a Pardubického kraje

OBSAH

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

OBLASTI ČKAIT HRADEC KRÁLOVÉ

 

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY ČKAIT 2016

JEDNOTNÝ PROGRAM ČINNOSTI

OCENĚNÉ STAVBY V SOUTĚŽI STAVBA ROKU 2015

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

BÍLÁ VĚŽ - OCENĚNÍ V CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽI

 STAVBA ROKU

SLAVNOSTNÍ SETKÁNÍ K 150. VÝROČÍ ZALOŽENÍ

 „SPOLKU ARCHITEKTŮ A INŽENÝRŮ V KRÁLOVSTVÍ ČESKÉM“

UKONČENÍ V. BĚHU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

NOVÁ LITERATURA

PŘIPRAVOVANÉ ODBORNÉ EXKURZE IC ČKAIT

FOTO Z USKUTEČNĚNÝCH ODBORNÝCH EXKURZÍ

OK ČKAIT HK

 

FOTO ZE SPOLEČENSKÉHO SETKÁNÍ LITOMYŠL

POZVÁNKY NA PŘEDNÁŠKY

Soubor ke stažení: Zpravodaj 4 15.pdf
Soubor ke stažení: Zpravodaj 4 15 černobíle.pdf

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky