Zpravodaj 4/22

  13-07-2022 

ZPRAVODAJ

4/22

pro členy ČKAIT oblast Hradec Králové,

oblastní pobočky ČSSI Hradec Králové

a SPS Hradeckého a Pardubického kraje

OBSAH

JEDNOTNÝ PROGRAM ČINNOSTI

SJEZD ČSSI

USNESENÍ SJEZDU ČSSI

KURZ ANGLICKÉHO JAZYKA SE ZAMĚŘENÍM NA STAVEBNÍ PROBLEMATIKU

CHEBSKÉ KROVY, REKULTIVACE A HRÁZDĚNÉ STAVBY CESTOVNÍ ZPRÁVA O PRŮBĚHU ODBORNÉ EXKURZE

ODKAZ NA WEBINÁŘ ELEKTRONICKÉ AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO

UDRŽOVACÍ POJIŠTĚNÍ AUTORIZOVANÝCH OSOB

ODPOVĚDNÝ ZÁSTUPCE

ODHALENÍ PAMĚTNÍ DESKY ING. JINDŘICHA KMONÍČKA

POZVÁNKA NA KOMENTOVANOU PROHLÍDKU AREÁLU GOČÁROVA SBORU KNĚZE AMBROŽE

 POZVÁNKA NA ŠKOLENÍ K PŘÍPRAVĚ K LEGISLATIVNÍ ČÁSTI AUTORIZAČNÍCH ZKOUŠEK

  FOTO Z AKCE HRADCEM S PANEM GOČÁREM

 

ROČNÍK 32

 ČERVENEC

2022

Zpravodaj 4 22.pdf (ckait.cz)

Zpravodaj 4 22 k tisku.pdf (ckait.cz) 

Soubor ke stažení: Zpravodaj 4 22.pdf
Soubor ke stažení: Zpravodaj 4 22 k tisku.pdf

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky