Zpravodaj 5/21

  22-09-2021 

ZPRAVODAJ 5 /21

pro členy ČKAIT oblast Hradec Králové, oblastní pobočky ČSSI Hradec Králové

a SPS Hradeckého a Pardubického kraje

OBSAH

Ø  JEDNOTNÝ PROGRAM ČINNOSTI

Ø  VALNÁ HROMADA 2. 9. 2021

USNESENÍ

ZPRÁVA PŘEDSEDY OBLASTI

ZVUKOVÝ ZÁZNAM VALNÉ HROMADY

Ø  VOLBA PŘEDSEDY A MÍSTOPŘEDSEDY ČKAIT

OBLAST HRADEC KRÁLOVÉ

Ø  18. ROČNÍK SOUTĚŽE CENY INŽENÝRSKÉ KOMORY 2021

Ø  STAVBA ROKU 2021 

Ø  NOVÁ RÁMCOVÁ SMLOUVA S T-MOBILE

Ø  CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČKAIT

Ø  PRAVOMOCE AUTORIZOVANÉHO INŽENÝRA PRO

OBOR POZEMNÍ STAVBY VE VĚCI AUTORIZACE CELÉHO DÍLA PD PRO OHLÁŠENÍ RESP.

POVOLENÍ STAVBY RODINNÉHO DOMU

Ø  ODBORNÉ EXKURZE

VINAŘSKÉ STAVBY MORAVY

DÁLNICE D 11

Ø  POZVÁNKA NA PŘEDNÁŠKU

Ø  POZVÁNKA NA FOR ARCH

 

ROČNÍK 31

 

ZÁŘÍ

2021

Zpravodaj viz

ZPRAVODAJ (ckait.cz)

Zpravodaj k tisku viz

ZPRAVODAJ (ckait.cz)

  

Viz

 

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky