Soutěž průmyslových škol v Karlových Varech

 

Ve dnech 9. a 10. června proběhl v rámci Dnů stavitelství a architektury Karlovarského kraje již 20. ročník Soutěže průmyslových škol stavebních českého Severozápadu. Pořadatelem této tradiční akce je Regionální stavební sdružení Karlovy Vary, oblastní kancelář ČKAIT Karlovy Vary a oblastní pobočka ČSSI Karlovy Vary, která je odborným garantem soutěže.

Letos se zúčastnily tříčlenné týmy z těchto škol:

 • Střední odborná škola stavební Karlovy Vary

 • Střední průmyslová škola stavební a obchodní akademie Kadaň

 • Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov

 • Střední průmyslová škola stavební a SOŠ stavební a technická Ústí nad Labem

 • Vyšší odborná škola a střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní Děčín

 • Střední průmyslová škola stavební v Plzni

 • Střední průmyslová škola Loket

 • Po dvoudenním plnění pěti disciplín rozhodla odborná porota, složená ze zkušených stavebních odborníků, takto:

  Nejlepší ročníkový projekt:

  1. David Foud – SPŠS Plzeň

  2. Karolina Růžičková – SOŠS Karlovy Vary

  3. Tomáš Jurica – SPŠ Loket

  V celkovém hodnocení soutěže se umístily tyto školy:

  1. Střední průmyslová škola stavební Plzeň

  2. Střední průmyslová škola Loket

  3. Střední průmyslová škola stavební a obchodní akademie Kadaň

  Tito vítězové byli oceněni na slavnostním večeru Dnů stavitelství a architektury v Karlovarském městském divadle.

 

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky