Pozvánka CŽV I. pololetí 2020

POZVÁNKA na akce zařazené do Programu celoživotního vzdělávání na I. pololetí 2020:

1. Technický dozor stavebníka - 20. 2. 2020

Technický dozor stavebníka - jeho postavení a úloha

Místo: MVŠO - BEA campus Olomouc, tř. Kosmonautů 1288/1

Čas: 14.00 hod.

Přednášející: Ing. Ludmila Zahradnická, CSc., poradce a auditor v řízení kvality ve stavebnictví

2. Provádění a kontrola výkopů v komunikacích - 3. 3. 2020

Technologie provádění a kontrola výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací.

Místo: MVŠO - BEA campus Olomouc, tř. Kosmonautů 1288/1

Čas: 15.00 hod.

Přednášející: Ing. František Zajíček, vedoucí národního aplikačního týmu TNK pro podkladní vrstvy vozovek

3. Mapové podklady - 7. 4. 2020

Mapové podklady pro projektování a realizace staveb.

Místo: MVŠO - BEA campus Olomouc, tř. Kosmonautů 1288/1

Čas: 15.00 hod.

Přednášející: Ing. Renata Nováková, vedoucí obchodního oddělení Zeměměřičského úřadu Praha

4. Odborná diskuze - 5. 5. 2020

Odborná diskuze se zástupci magistrátu - odboru stavebního, odboru dopravy a územního rozvoje, odboru životního prostředí, Hasičského záchranného sboru, Krajské hygienické stanice,...

Místo: MMOl, Hynaisova 10, Olomouc

Čas: 14.00 hod.

Přednášející: pracovníci MMOl a dalších dotčených orgánů státní správy

5. Co hrozí panelovým domům při neodborném zásahu - 9. 6. 2020

Dodatečné zřizování otvorů v nosných stěnách panelových systémů v olomouckém kraji. Normové požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu panelových domů.

Místo: MVŠO - BEA campus Olomouc, tř. Kosmonautů 1288/1

Čas: 15.00 hod.

Přednášející: Ing. Jaromír Vrba, CSc.

 

Na vybraný seminář se závazně přihlašujte na webových stránkách

http://www.ckait.cz/terminova-listina/olomouc

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky