Zápis z jednání výboru OP ČSSI a RK Olomouc 12. 2. 2019

ZÁZNAM

z jednání výboru OP ČSSI a RK Olomouc 12. 2. 2019

Přítomni: za výbor: Ing. Drábek, Ing. Hronek, Ing. Machačík

omluveni: Ing. Chlup, Ing. Látalová, Ing. Fojtík

za RK: Ing. Vlček, Ing Otrusina

Bylo projednáno:

1 ) Ing. Drábek upozornil na některé hlavní body ze záznamu z lednového jednání Exekutivy ČSSI, jehož kopie byla rozeslána až 12. 2. 2019.

2) Byl diskutován plán exkurzí společně organizovaných s OK ČKAIT. Předpokládá se mimo jiné s návštěvou stavenišť protipovodňové ochrany města Olomouce a silnice Přerov -

- Říkovice. Předseda OP vyzval k podání návrhů dalších míst.

3) Výstava k 150. výročí SIA byla v olomouckém muzeu zahájena 1. 2. 2019 a neveřejná vernisáž se zde konala za účasti Ing. Štěpána a Ing. arch. Vrany 4. 2. 2019. Demontáž panelů po skočení výstavy provedou pracovníci muzea, jejich odvoz do Prahy nabídl Ing. Drábek.

4) Uskutečnění letošní VČS se předpokládá v měsíci dubnu. O možném poskytnutí místnosti bude jednáno s ředitelem Stavoprojektu Olomouc, a.s., RNDr. Luďkem Šťastným.

5) Ing. Drábek a Ing. Otrusina se zúčastní 1. jednání o akci „Stavba roku Olomouckého kraje“ v budově Krajského úřadu dne 20. 2. 2019. Ke změně plánovaného termínu 3. kola jednání napíše žádost na Omnis Olomouc, a. s., Ing. Otrusina.

Současně se připomíná, že na den 5. 3. 2019 je plánována přednáška ČKAIT v rámci CŽV AO na téma „Dozory na stavbách“.

6) Nadále se připomíná výzva k zapojení členů do poskytnutí podkladů k internetovým informacím ČSSI pod názvy „Paměť firem“, „Paměť staveb“ a „Paměť osobností“.

.

TERMÍN PŘÍŠTÍ SCHŮZE VÝBORU BYL STANOVEN

NA ÚTERÝ, 12. března 2019 OD 16. 00 HOD. SE SRAZEM NA OBVYKLÉM MÍSTĚ.

Zaznamenal: Ing. Jiří Otrusina

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky